Midtøsten

Midtøsten er en voksende region for norsk sjømat. Her finner du informasjon om vårt arbeid i regionen, samt relevant informasjon om blant annet våre aktiviteter i 2024, markedsadgang, den siste statistikken og mye mer.

Sjømatmarkedet i Midtøsten

Sjømatmarkedet i Midtøsten utgjør en betydelig mulighet for norske sjømateksportører, med laks som spydspiss. Markeder som Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater skiller seg ut med sin betydelige markedsstørrelse og voksende etterspørsel etter laks, hvor Norge dominerer som en hovedeksportør. Disse landene viser et høyt konsum av laks sammenlignet med andre markeder i regionen, noe som signaliserer en lovende bane for norsk sjømat. Imidlertid, selv om regionen har et solid omdømme for norsk sjømat, finnes det en mulighet for å øke forbrukernes bevissthet om opprinnelseslandet. I tillegg viser De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia lovende trender innenfor restaurantsektoren, som indikerer en potensiell etterspørsel etter et bredere utvalg av sjømat, inkludert hvitfisk.

Mens operasjonene i regionen tidligere var sentralisert ved hovedkontoret i Tromsø, markerer Sjømatrådets beslutning om å etablere et nytt utekontor i Midtøsten – med Israel, Emiratene og Saudi-Arabia i hovedfokus– et avgjørende skritt mot å styre fremtidige initiativer og styrke forbindelser i denne betydningsfulle regionen.

Videre, selv om dette markedet primært anerkjenner norsk laks, er det økende potensial for oppdrettet og viltfanget torsk fra Norge. Til tross for utfordringer knyttet til lav tradisjonell sjømatforbruk og geopolitisk sensitivitet, viser Midtøsten betydelig kjøpekraft og økende interesse for sunne proteinkilder. Regionens betydelige investeringer, spesielt innen turisme, indikerer voksende muligheter for norske sjømatprodukter. Det stadig skiftende landskapet i det mellomøstlige markedet gir både utfordringer og muligheter for norsk sjømat, og understreker behovet for å diversifisere utvalget og styrke forbrukernes bevissthet om opprinnelseslandet.

Konferanser og seminar

Konferanser og seminarer

Konferanser og seminarer

Riyadh, Jeddah, Dammam, Saudi-Arabia

Sjømatrådet, i samarbeid med den norske ambassaden i Riyadh, inviterer norske eksportører til en markedstur til Saudi-Arabia. 

Se alle våre konferanser og seminarer

Statistikk

Utviklingen i eksport av sjømat til Midtøsten

Markedsføring

Finn ut hvordan vi kan jobbe sammen i Midtøsten

Markedsaktiviteter laks

Last ned plan for våre markedsaktiviteter for laks og ørret i 2024.

Aktivitetsplan laks 2024

Markedsaktiviteter hvitfisk

Last ned plan for våre markedsaktiviteter for hvitfisk i 2024.

Aktivitetsplan hvitfisk 2024

Markedsadgang

Siste nytt om markedsadgang

  • Ny regler for shelflife i Israel

    Gjennom lengre tid har aktører i Norge og Israel, sammen med Mattilsynet, Sjømatrådet, og den norske ambassaden i Israel jobbet for å bedre markedsadgangen til markedet. Tidligere har Israel hatt 7 dager shelf life på laks, det vil si at laksen skulle vært solgt i butikk 7 dager etter at den var slaktet i Norge.

    Publisert:
Nyhetsarkiv

Eksportører av sjømat fra Norge må være registrert hos Norges sjømatråd

Nyregistrering av eksportører gjøres gjennom et skjema på våre nettsider. Beregnet saksbehandlingstid er ca. 1 uke fra mottak av registreringsskjema og innbetaling av årsavgift har funnet sted.

Fyll ut registreringsskjema

Kontakt oss

Ingelill Jacobsen er landansvarlig for Midtøsten i Norges sjømatråd. Hun jobber fra Sjømatrådets kontor i Tromsø.

Stortorget 1
Post: Postboks 6176
9291 Tromsø

+47 91 88 11 37