Siden handelsavtalen med EFTA og GCC* trådte i kraft 1. juli 2014 har det vært en tredobling av sjømateksporten til regionen fra beskjedne 7 800 tonn i 2014 til 23 600 tonn i 2023. Målt i verdi tilsvarer veksten 475 prosent, fra 375 millioner i 2014 til 2,1 milliarder kroner i 2023.

– Eksporten av norsk sjømat til gulfstatene går i all hovedsak til De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia og det er særlig laks, makrell, ørret og kongekrabbe som eksporteres, forklarer Ingelill Jacobsen, som er prosjektansvarlig for Midtøsten hos Sjømatrådet.

Jacobsen var tidligere i vinter sammen med 44 norske eksportører på den største matmessen i regionen – Gulfood i Dubai

Sterk posisjon

Gulfood er en viktig messe for all mat i regionen, inkludert sjømat. Det er også en møteplass for eksportører og importører fra India, Asia og Afrika.

– Den sterke veksten i sjømateksporten til regionen skyldes i all hovedsak en kjøpesterk befolkning som er opptatt av helse og sunnhet. Norsk sjømat har vært til stede over flere år og har opparbeidet seg en sterk posisjon i markedet.

Markedsandelen til norsk laks i Emiratene er høy, 75 prosent, og kjennskapen til norsk laks blant de som spiser sjømat er over 50 prosent.

I Saudi-Arabia er markedsandelen enda høyere, på 98 prosent, mens kjennskapen er 41 prosent.

Rekorddeltakelse blant norske eksportører på årets Gulfood

Sjømatrådet har siden 2015 vært til stede på messer i Dubai, unntatt i pandemiårene, og årets matmesse hadde rekordmange påmeldte. 21 selskaper med til sammen 44 personer tok turen til Dubai og Sjømatrådets fellesstand på Gulfood-messen.

Sjømatrådet hadde med VR-briller hvor de besøkende fikk se noe av opphavet til norsk sjømat.

Sjømatrådets trainee på Globale Operasjoner, Sofie Kathrine Marhaug viste stolt frem for de som ønsket en virtuell titt. Foto: NSC

Viktig møteplass

At messen var en viktig møteplass for eksportørene, kan fire av årets messedeltakere si mer om:

Linda Jensen
hos Lerøy Seafood jobber som Key Account Manager mot kunder i Midtøsten. Hun jobber med fryste bearbeidede produkter (VAP) og besøkte Gulfood for første gang i 2023.

– Etter gode erfaringer med messen i fjor, som ga full uttelling med mange nye kunder, tok jeg turen til Gulfood i år også. Jeg skulle jo selvsagt hatt markedet for meg selv, men jeg anbefaler jo andre som jobber mot Midtøsten å ta turen hit, sier Jensen med glimt i øyet.

– Det er et veldig bra treffpunkt for å komme i kontakt med nye og etablerte kunder. Under årets messe var det stor etterspørsel etter hel fryst laks, men også filet og pelagiske produkter. Mange etterspurte også bearbeidede produkter, avslutter Jensen.

F.v.: Anne Marie Våge Solheim fra Coast Seafood, Peter Alexandersen fra Sjømatrådet og Linda Jensen fra Lerøy Seafood. Foto: NSC


Bodil Davidsen
, er Sales Director hos Williksen Export og har deltatt på messen i fjor og flere ganger tidligere.

– Det spises i økende grad mer sjømat i regionen og da tenker jeg det er viktig å være til stede. Til tross for at messen gjerne kunne ha vart en dag mindre, tre og ikke fire dager, er det absolutt verd å ta turen. I år var det stor etterspørsel etter hel laks og fersk filet av laks. Det er også interesse for kongekrabbe, skjell og hvitfisk, sier Davidsen.

F.v.: Bodil Davidsen fra Williksen Export og Christian Eknes Lie fra Coast Seafood på Sjømatrådets fellesstand under Gulfood 2024. Foto: NSC


Eunjin Choi er Sales Manager hos Bergen Seafood. Hun besøkte messen for første gang og var overveldet over hvor stor messen var på utstillersiden og hvor mange som besøkte den.

– Gulfood er et samlingspunkt for mange nasjoner fra hele verden, også utenfor regionen. Det var god etterspørsel etter laks, både hel fryst og bearbeidede produkter, så det er et interessant marked for oss, sier Choi.

F.v.: Eunjin Choi og Sofia Akhmadullina fra Bergen Seafood. Foto: NSC


Cathrin Rabben, er salgssjef i Ode deltok for andre gang på Gulfood.

– Vi er her for å besøke etablerte kunder i regionen, og komme i kontakt med noen nye. Det er viktig å være til stede, også for å se hva som skjer i butikk, treffe kundene og ta pulsen på markedet. I år opplever jeg at kundene opptatt av stabilitet. De ønsker norsk sjømat til stede og tilgjengelig hver dag hele året. Og der er viktig for å bygge kategorien for norsk sjømat som helhet, sier Rabben.

F.v. Cathrin Rabben, Else Nalbant og Ola Kvalheim fra Ode Gulfood 2024. Foto: Ode

Butikkampanje med norsk ørret

I tillegg til fellesstand på selve messen, gjennomførte Sjømatrådet en butikkampanje med norsk ørret i 15 supermarkeder i Dubai og Abu Dhabi.

Sjømatrådet gjennomførte også en butikkampanje for norsk ørret i 15 supermarkeder i Dubai og Abu Dhabi. Foto: NSC


– Kampanjen gikk over tre helger og var meget vellykket. Supermarkedkjeden ba også om å fortsette med smaksprøver på eget initiativ i etterkant, sier Jacobsen.

 *Fakta om Gulfrådet: GCC, Gulf Cooperation Council, de arabiske gulfstaters råd, består av seks arabiske stater ved Persiabukten som samarbeider om en rekke økonomiske og sosiale mål. Norge har et samarbeid med Gulfrådet gjennom EFTA og en handelsavtale mellom EFTA og GCC var ferdigforhandlet i 2008, signert i 2009 og trådte i kraft 1. juli i 2014. Gulfrådet består av Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia og De forente arabiske emirater (UAE).

Rettelse

I en tidligere utgave skrev Sjømatrådet at verdien av sjømateksporten til gulfstatene i 2014 var 375 tusen kroner. Det er feil. Eksportverdien i 2014 var 375 millioner kroner. Dette ble rettet 15.4.2024 kl 11:05.

I en tidligere utgave skrev Sjømatrådet at verdien av sjømateksporten til gulfstatene i 2023 var 2,1 millioner kroner. Det er feil. Eksportverdien i 2023 var 2,1 milliarder kroner.  Dette ble rettet 15.4.2024 kl 09:05.

Les mer om Midtøsten som marked for norsk sjømat.