Gjennom lengre tid har aktører i Norge og Israel, sammen med Mattilsynet, Sjømatrådet, og den norske ambassaden i Israel jobbet for å bedre markedsadgangen til markedet. Tidligere har Israel hatt 7 dager shelf life på laks, det vil si at laksen skulle vært solgt i butikk 7 dager etter at den var slaktet i Norge.

Lovgivningen som regulerer dette i Israel er nå endret, med virkning fra 1. september 2023. Nye regler er at det er opp til importør å sette utløpsdato for fisken, i samarbeid med produsent, på samme måte som for en rekke andre markeder for norsk laks.  I disse dager forhandler Mattilsynet og sin Israelske motpart om nye helsesertifikater. Inntil disse er ferdigforhandlet skal de gamle sertifikatene benyttes, men 7 dager shelf-life er som sagt uansett avskaffet gjennom lov med virkning fra 1. september. Dette var en av de viktigste sakene Sjømatrådet ble bedt om å jobbe med da prosjektet i Israel startet, og vi er således godt fornøyde med at saken nå ser ut til å få en god utgang.

For spørsmål kan Harald Martin Misje i Mattilsynet kontaktes på e-post: Harald.Martin.Misje@mattilsynet.no