SFDA har opprettet nytt regisstreringsystem for import av sjømat. 

Høsten 2018 gikk Sjømatrådet ut med informasjon om at alle selskaper som produserer sjømat til Saudi-Arabia må registrere seg elektronisk hos SFDA

I ettertid har vi fått informasjon om at det elektroniske registreringssystemet til SFDA er midlertidig stoppet for nye registreringer fra utenlandske selskaper. I stedet ønsket SFDA at norske virksomheter skal sende ferdig utfylt, signert og stemplet egenerklæringsskjema til FFIS@SFDA.GOV.sa og FEIS.Food@sfda.gov.sa.

Det må fylles ut et eget skjema for hver virksomhet/virksomhetsnummer. Bruk det navnet som fremkommer på etiketter etc. I tillegg til egenerklæringsskjemaet, etterspørres: 

  • Registration Certificate - Certificate of Approval fra Mattilsynet eller Global Gap.
  • Industrial Certificate -  engelsk firmaattest fra Brønnøysundregisteret

Det kan fremdeles være en fordel å registrere seg på nett i tillegg. I vedlagte dokument forklares det trinnvis hva som kreves for å registrere seg.

Vi anbefaler alle å bruke chrome som nettleser ved registreringen. Dersom en møter på utfordringer eller problemer knyttet til registreringen kan man ta kontakt med Khaled Aldahami hos SFDA:

Email: kadhami@sfda.gov.sa

Mobile: +966569259428

Oppdatert liste over godkjente produsenter fra Norge finnes på SFDA sine sider her.