SFDA har opprettet nytt regisstreringsystem for import av sjømat. 

Alle selskaper som produserer sjømat til Saudi-Arabia oppfordres til å starte den elektroniske registreringen hos SFDA så raskt som mulig. 

I en overgangsperioden har SFDA forsikret norske myndigheter om at eksporten ikke vil bli stoppet selv om virksomheter ikke har fått registrert seg. Men det er viktig å presisere at registeringsprosessen kan ta opp mot flere måneder, og for at norske virksomheter ikke skal ende opp i en situasjon der eksporten blir stoppet må alle virksomheter starte registreringen i dag.   

I vedlagte dokument forklares det trinnvis hva som kreves for å registrere seg. Vi anbefaler alle å bruke chrome som nettleser ved registreringen. Dersom en møter på utfordringer eller problemer knyttet til registreringen kan man ta kontakt med Khaled Aldahami hos SFDA:

Email: kadhami@sfda.gov.sa

Mobile: +966569259428