Gjeldende frihandelsavtale mellom Saudi-Arabia og Norge

Det foreligger en frihandelsavtale mellom samarbeidsrådet for de arabiske statene i Gulfen (Gulf Cooperation Council – GCC) og EFTA (Norge, Island, Liechtenstein og Sveits). GCC består av Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi-Arabia.

Frihandelsavtalen mellom GCC og EFTA trådte i kraft den 1.juli 2014 og inkluderer fisk og marine produkter. Til tross for at avtalen har vært gjeldende siden 2014, er den ikke fullstendig implementert i GCC-landene og det ilegges toll på varer importert fra EFTA-landene. EFTA og GCC har igangsatt en prosess for å sikre at avtalen snarest blir gjennomført og håndhevet i GCC.

For mer informasjon om frihandelsavtalen, se informasjon på regjeringen.no.

EFTAs nettsider om GCC og frihandelsavtalen med vedlegg. 

Se Mattilsynets sider for mer informasjon om eksport av fisk og sjømat, og andre relevante eksportdokumenter til Saudi-Arabia og andre land utenfor EU/EØS.