Gjeldende frihandelsavtale mellom Saudi-Arabia og Norge

Det foreligger en frihandelsavtale mellom samarbeidsrådet for de arabiske statene i Gulfen (Gulf Cooperation Council – GCC) og EFTA (Norge, Island, Liechtenstein og Sveits). GCC består av Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi-Arabia.

Frihandelsavtalen mellom GCC og EFTA trådte i kraft den 1.juli 2014 og inkluderer fisk og marine produkter. Til tross for at avtalen har vært gjeldende siden 2014, er den ikke fullstendig implementert i GCC-landene og det ilegges toll på varer importert fra EFTA-landene. EFTA og GCC har igangsatt en prosess for å sikre at avtalen snarest blir gjennomført og håndhevet i GCC.

For mer informasjon om frihandelsavtalen, se informasjon på regjeringen.no.

For å se til EFTAs nettsider om GCC og frihandelsavtalen med vedlegg se her. 

Se Mattilsynets sider for mer informasjon om eksport av fisk og sjømat, og andre relevante eksportdokumenter til Saudi-Arabia og andre land utenfor EU/EØS.