Saudi-Arabia har innført et system for listeføring av utenlandske virksomheter. Sjømatprodusenter må være godkjente for å eksportere sine varer til Saudi-Arabia. 

Det saudiske mattilsynet, SFDA, har iverksatt nye rutiner for registrering av norske prodsenter av sjømat til Saudi-Arabia. Norske produsenter må laste ned og fylle ut egenerklæringsskjema hos SFDA. Utfylt skjema skal signeres av Mattilsynet i Norge, og det er Mattilsynet som sender disse til SFDA.

Se Mattilsynet for mer detaljer om registreringen, skjemalink, og adresse for ferdig utfylt skjema. 

Fremgangsmåte ved produsent registrering til Saudi-Arabia: 

  • Kun fisk og sjømat fra godkjente, listeførte produsenter kan importeres til Saudi-Arabia. 
  • Norske produsenter må laste ned og fylle ut egenerklæringsskjema hos SFDA. Skjema kan også lastes ned her.  
  • Sjømatrådet er behjelpelig med veiledning til utfylling av skjema. Ta kontakt med Ørjan Olsen.   
  • Mattilsynet oversender nye registreringer og endring i gjeldende registreringer kvartalsvis. 
  • Neste oversendelse planlegges medio januar 2022.  

Liste over norske produsenter godkjent for eksport til Saudi-Arabia finner du her. Merk at listene nå skiller mellom fiskeri og akvakultur.