Listeføring til Saudi-Arabia

Sjømatrådet anbefaler alle virksomheter som eksporterer til Saudi-Arabia å registrere alle produsenteneter.

Ta kontakt eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Josefine Voraa

Manager innsikt. (Ansvarlig skalldyr)

    Josefine Voraa
    Norges sjømatråd