Brasil

Brasil er et av de største markedene for norsk klippfisk. Her finner du informasjon om vårt markedsarbeid i Brasil, blant annet våre aktiviteter i 2024, den siste statistikken og mer.

Det brasilianske sjømatmarkedet

I Rio de Janeiro, Brasil, ledes aktivitetene til Norges sjømatråd av Randi Bolstad, vår sjømatutsending, i samarbeid med Karina Exner Ribeiro Mendes, vår markedskonsulent.

Brasil har en fremtredende posisjon i norsk sjømateksport, spesielt innen klippfisksektoren, og rangerer som det nest største klippfiskmarkedet for Norge. Brasils innflytelse har betydelig formet næringens utvikling, til tross for nylige utfordringer med markedstilgang. Likevel pågår proaktive tiltak for å overvinne disse hindringene og legge grunnlaget for fremtiden.

Det brasilianske sjømatmarkedet kan skilte med forskjellige arter og har vært vitne til svingninger i forbruket per innbygger. Norsk klippfisk opprettholder sin dominans, og står for en betydelig markedsandel. Norge eksporterte 19 tusen tonn klippfisk til Brasil i 2023. Samtidig viser bacalhausegmentet, sentrert rundt torsk, tydelige konsummønstre. Til tross for sin premiumstatus har bacalhaukonsum per innbygger sett en liten nedgang, noe som gir muligheter for vekst og økt markedsbevissthet.

I et konkurranselandskap som deles med Portugal, blir en veldefinert markedsstrategi, både for tradisjonelle og nyere segmenter, avgjørende. Norske eksportører er aktivt involvert i dette dynamiske markedet, og viser lovende tendenser med økende interesse for utvannede produkter og økt kjøpekraft.

Norges sjømatråd arbeider målrettet for å forbedre markedsadgangen. Dette innebærer initiativer som oppdatering av lister i DIPOA, strømlinjeforming av informasjonsflyten mellom myndigheter og hjelp til eksportører med å styrke sin tilstedeværelse i markedet. Randi Bolstad er optimistisk med tanke på regionen og uttaler: "Dette er et område som krever kontinuerlig arbeid, men jeg tror på utvidede markedsmuligheter i fremtiden i Brasil."

Konferanser og seminar

Konferanser og seminarer

Konferanser og seminarer

São Paulo, Brazil

As Brazil is one of the most important markets for salted and dried fish, we are also taking the the well-established seminar "O futuro do Bacalhau" to Brazil this year. If you need an update on the Brazilian seafood market, you should join us for this popular seminar this time in São Paulo, Brazil on the 22nd of October 2024. 

Se alle våre konferanser og seminarer

Statistikk

Utviklingen i eksport av sjømat til Brasil

Markedsføring

Finn ut hvordan vi kan jobbe sammen i Brasil

Markedsaktiviteter klippfisk

Last ned plan for våre markedsaktiviteter for klippfisk i 2024.

Aktivitetsplan klippfisk 2024

Markedsadgang

Siste nytt om markedsadgang

Nyhetsarkiv

Eksportører av sjømat fra Norge må være registrert hos Norges sjømatråd

Nyregistrering av eksportører gjøres gjennom et skjema på våre nettsider. Beregnet saksbehandlingstid er ca. 1 uke fra mottak av registreringsskjema og innbetaling av årsavgift har funnet sted.

Fyll ut registreringsskjema

Kontakt oss

Norges sjømatråd sitt kontor i Brasil er lokalisert i Rio de Janeiro. Vår sjømatutsending er Randi Bolstad og vår markedsrådgiver i Brasil er Karina Exner Ribeiro Mendes.

http://www.bacalhaudanoruega.com.br/

Rua Lauro Muller, 116/salas 2206 e 2207 
Botafogo 
22290-160 Rio de Janeiro - RJ

+55 (21) 97 55 12 711