Sjømatrådet ønsker i samarbeid med Mattilsynet å informere om produktgodkjenninger i Brasil. Utdaterte produktgodkjenninger kan føre til skjerpet kontroll av sjømateksport til Brasil.

Produktgodkjenninger i Brasil skal registreres gjennom databasen PGA SIGSIF (Plataforma de Gestão Agropecuária, Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal). Registereringen er obligatorisk for å kunne eksportere animalske produkter til Brasil. PGA SIGSIF administreres av SDA/DIPOA (Secretaria de Defesa Agropecuária /Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal). Se mer informasjon her.

Ved endring av produktspesifikasjoner hos produsent eller som følge av endring i brasiliansk lovgivning må produktgodkjenningen oppdateres tilsvarende i PGA SIGSIF.

Brasilianske myndigheter gjennomfører jevnlig kontroll av produktgodkjenningene i PGA SIGSIF. Dersom det ved kontroll i Brasil avdekkes uregelmessigheter i produktgodkjenningen vil virksomheten bli listeført i Regime de Alerta de Importação (RAI). Virksomheter vil som følge av listeføringen i RAI måtte gjennomgå utvidet kontroll ved eksport av varer til Brasil over en lengre periode.

Mattilsynet har i løpet av de siste 6 månedene registrert et økende antall notifikasjoner som følge av utdaterte produktgodkjenninger. Det fremstår derfor som nødvendig å oppfordre næringen til å gjennomgå egne produktgodkjenninger slik at listeføring på RAI-listen og notifikasjoner til Mattilsynet kan unngås.