Etter å ha mottatt en forespørsel fra ansvarlig myndighet i Brasil, DIPOA, har Mattilsynet vedtatt å endre prosedyren for oversending av produsentlister til Brasil.

Registrering
Mattilsynet sender over listen over godkjente virksomheter til Brasil fire ganger i året. I utgangspunktet er alle norske produsenter som er godkjent av Mattilsynet også godkjent for eksport til Brasil. For å avgrense antallet produsenter til de som faktisk handler, eller ønsker å handle med Brasil, vil Mattilsynet kun oversende lister over de produsentene som er godkjent i Brasil med registrerte produkter og etiketter i PGA SIGSIF, samt listeføring av de produsentene som planlegger å handle med Brasil.

Ved å begrense antallet produsenter til kun dem som reelt sett handler med Brasil forventes det kortere saksbehandlingstid hos både Mattilsynet og DIPOA i forbindelse med innsending og oppdatering av lister. Dette vil føre til færre problemer knyttet til mangelfull eller feilaktig listeføring, og en mer smidig eksport til Brasil.

Som følge av anmodningen fra DIPOA om prosedyreendring, ber Mattilsynet, med bistand fra Sjømatrådet, de produsenter som faktisk handler, eller ønsker å handle med Brasil om å sende inn opplysninger om virksomhetsnavn og pakkenummer til markedsadgang@seafood.no innen 22. desember (utvidet frist).

Alle fartøyer må også spesifisere hvilke produksjonsformer de praktiserer:
1. Kjøling og/eller frysing
2. Salting
3. Koking
4. Fiskemel og/eller fiskeolje

Kontaktinformasjon
Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med Øystein Valanes (ov@seafood.no), tlf.: +47 918 20 659

Vedlegget er produsenter som tidligere var registrert i den manuelle databasen til DIPOA med tilhørende produkter og etiketter. Derimot anser DIPOA og Mattilsynet denne listen å inneholde produsenter som ikke handler med Brasil p.t.

Mattilsynet-lenken viser alle godkjente produsenter for sjømat under «Fisk og fiskerivarer / Fish and fishery products».