Navn på fylke trenger ikke å fremgå på etiketter, helsesertifikater eller importlisenser.

Brasilianske myndigheter har oppdatert virksomhetslisten i PGA SIGSIF. Listen inneholder nå navn på fylke. Mattilsynet har bedt om å få fjernet fylke fra virksomhetslisten, men har mottatt tilbakemelding om fylke blir stående på virksomhetslisten.

Brasilianske myndigheter ved MAPA/ DIPOA opplyser imidlertid at navn på fylke ikke trenger å fremgå på etiketter, helsesertifikater eller importlisenser. Det skal derfor ikke være nødvendig å endre etiketter eller oppgi navn på fylke når det søkes om importlisens. Mattilsynet kommer heller ikke til å gjøre endringer på helsesertifikatet i denne forbindelse.

Les mer om eksport av sjømat til Brasil på Mattilsynets nettsider her

og våre sider om myndighetskrav her