Etter gode tilbakemeldinger fra fjorårets messe og en kraftig eksportøkning til Midtøsten, stiller Sjømatrådet med felles stand på Saudi Horeca for andre år på rad.

Saudi Horeca er den største messen i sitt slag i Saudi-Arabia, og tiltrekker seg flere titalls tusen aktører innen matvare- og hotellbransjen.

I fjor deltok fire norske bedrifter, og de gode tilbakemeldingene gjør at Sjømatrådet vil arrangere felles stand også i år, ifølge Ingelill Jacobsen som er prosjektleder for nye markeder i Norges sjømatråd.

Med messedeltakelsen og felles stand for norske eksportører på Saudi Horeca ønsker Norges sjømatråd å tilrettelegge for at eksportørene kan møte potensielle kunder fra regionen.

Midtøsten-regionen er en viktig del av satsingen på nye markeder, og det har vært en kraftig økning i eksporten av sjømat til regionen generelt og Saudi-Arabia spesielt.

I fjor eksporterte Norge rundt 5000 tonn sjømat til en verdi av over 262 millioner norske kroner til Saudi-Arabia. Det utgjør en økning på 40 prosent i mengde og 12 prosent i verdi sammenliknet med 2017. Det meste av dette står laksen for. Den gode eksportøkningen tyder på at potensialet for videre vekst er stort, ifølge Jacobsen.

Hun viser til at myndighetene i landet har et konkret mål om å øke innbyggernes sjømatkonsum. I Saudi-Arabia bor det rundt 33 millioner mennesker, og befolkningen vokser raskt. Gjennomsnittlig spiser hver innbygger bare tretten kilo sjømat i året (FAO 2013), og livsstilssykdommer og overvekt er utbredt. Myndighetene har derfor økt fokus på sunn mat og helse, noe som kan gi gode muligheter for norsk sjømat.

Å utvikle nye markeder for norsk sjømat er et strategisk viktig satsingsområde for næringen. Sjømatrådet skal ta fellesinvesteringer og redusere risiko for enkeltaktører og norsk sjømat i sin helhet og være en døråpner for næringen.

Messen går av stabelen i hovedstaden Riyadh 26.-28. november.

Påmeldingsfrist for deltakelse på felles stand er 2. september.

For påmelding og mer informasjon