Torsdag 11. juni ble det påvist tilfeller av Covid-19 som knyttes til Beijings største ferskvaremarked. All mat og alle mennesker som har vært innom er nå gjenstand for tiltak, noe som også rammer norsk laks.

Se Sjømatrådets statusoppdateringer vedrørende koronavirusets konsekvenser for norsk sjømateksport her.

Funnet av koronaviruset på et ferskvaremarked i Kina førte til mye medieomtale og uro. Det har versert mange teorier og ubekreftede rykter om hva som er smittekilden til de nye påviste tilfellene av Covid-19 på ferskvaremarkedet i Beijing.

Les Nærings- og fiskeridepartementets uttalelse om saken her.

Oppdatering fra vår fiskeriutsending til Kina, Victoria Braathen:

  • Torsdag 18. juni uttalte Kinas nasjonale helsekommisjon at det ikke er noen beviser for at COVID-19 kan smitte gjennom mat, inkludert sjømat.
  • Center for Disease Control and Prevention har tidligere kommet med uttalelse hvor det det slås fast at de ikke har beviser for at laks er kilde til smitte:

“We currently have no evidence to suggest that salmon is the host or intermediate host of the coronavirus. In the contaminated area of Xinfadi Market related to this new outbreak, there is indeed salmon product found to be contaminated in the coronavirus test. But no virus has been detected on the salmon product that has not yet entered the contaminated area.”, uttalte Shi Guoqing, deputy director of the Emergency Center of the Chinese Center for Disease Control and Prevention, på pressekonferansen, ifølge det statseide nyhetsbyrået ChinaNews.com

"No matter for salmon or other foods, it is necessary for them to be washed and handled with necessary processes before eating", fortsatte Guoqing. 

Fakta i saken:

Hva gjør Sjømatrådet?

Sjømatrådet har fulgt situasjonen i Kina tett siden saken ble kjent og har hatt en jevn dialog både med sjømatnæringen i Norge, norske myndigheter og importørene i det kinesiske markedet.

I tillegg til å følge sakens utvikling i Beijing tett, har vi iverksatt følgende tiltak:

  • Beredskapshåndtering ved eventuell spredning til andre markeder hvor korreksjon av uriktig informasjon kreves.
  • Overvåkning av mediedekning og oppfølging av mediehenvendelser med fakta og oppdatert informasjon.
  • Deling av oppdatert informasjon med viktige interessenter.

Ber næringen ta kontakt

- For å trygge kommunikasjonen har Sjømatrådet delt oppdatert kunnskap til lokale partnere og kunder. Vi ønsker at fakta skal komme på bordet, og her er alle kildene tydelig på at sjømaten ikke er smittekilden, sier manager for Sjømatrådets globale operasjoner, Anders Nordøy Snellingen.

Sjømatrådet oppfordrer næringen til å ta kontakt dersom det er spørsmål knyttet til utviklingen av saken.

Fakta om eksport av norsk laks til Kina

  • I 2019 ble det eksportert om lag 23 500 tonn med laks fra Norge til Kina til en verdi 1,6 milliarder kroner.
  • Hittil i år er det eksportert 9 958 tonn laks fra Norge til Kina, en nedgang på 13 prosent sammenliknet med samme periode i 2019.

 

Les engelsk versjon av denne saken.