Sjømatrådet har fått presentert en 3-årig studie av forskere ved Norges Handelshøyskole som har kartlagt effekter koronapandemien har hatt på forbruk av laks og torsk i Tyskland, Frankrike og Spania. 

Webinaret inneholder også norsk og fransk fiskekonsum under pandemien, representert av Margrethe Aanesen fra SNF og Sterenn Lucas fra Institiute Agro.

Forsker Alexander Jakubanecs ved Samfunns- og Næringslivsforskning (SNF) ved Norges Handelshøyskole har sett på hvilke faktorer som driver evalueringer og betalingsvilje for laks og torsk i de tre sentrale eksportmarkedene Tyskland, Frankrike og Spania.

I studien har Jakubanecs og hans medforfattere kartlagt effekter av produktrelaterte variabler, som kvalitet og smak, samt koronarelaterte variabler, som for eksempel helsetrussel som følge av pandemien.

Tema for nettmøtet

  • Viktige drivere av betalingsvilje i sentrale eksportmarkeder – Frankrike, Tyskland og Italia.

  • Hvilke forbrukeroppfatninger av norsk laks og torsk bør forbedres i de tre markedene for å øke betalingsviljen. 

  • Hvordan ulike oppfatninger av markedsaktiviteter (f.eks. intensitet av reklame eller lansering av nye produkter) påvirker betalingsvilje.

  • Hvordan har koronapandemien påvirket ulike forbrukersegmenter i det franske markedet.  

Påmelding

Møtet vil foregå som et teamsmøte. Send en epost til Sjømatrådets forbrukeranalytiker Lars Moksness på lm@seafood.no innen 10. juni kl 13, så vil du motta en møteinvitasjon.