Sjømatrådet ønsker å informere eksportører av hvitfisk om at helsesertifikat brukt ved eksport til Brasil har blitt revidert. Nytt helsesertifikat kan tas i bruk fra 10. februar 2022. Det vil også foreligge endringer i ulike krav for eksport av skalldyr til Brasil. 

For hvitfisk vil revidert helsesertifikat på portugisisk kunne utstedes fra MATS (Mattilsynets skjemattjeneste) fra 10. februar 2022:

  • Les mer om endringene i vedlegg "RIG - 1” 

For eksportører av skalldyr skal samme helsesertifikat benyttes, men der foreligger det nye krav angitt i RIG.CT.AA.PF.FI.AH.SET.20 som aktørene bør være klar over:

  • Les mer om de nye kravene i vedlegg "RIG - 2” 

Notifikasjon sendt fra Brasilianske myndigheter kan leses i sin helhet i vedlegget "Notification".