Norges sjømatråd registrerer at Mattilsynet øker kontrollen med lakseeksporten til Kina etter mistanker om at et eksportfirma og et lakseslakteri har eksportert laks fra oppdrettsanlegg med fiskesykdommen pankreassykdom (PD) til Kina.

Sjømatrådet følger situasjonen tett og oppfordrer alle interessenter til å lese Mattilsynets pressemelding om saken, og følge med på Mattilsynets sider som omhandler eksport av sjømat og fisk til Kina for nærmere informasjon.