Norske produsenter som er registrert hos U.S. Food and Drug Administration (FDA), bes nå enkeltvis om å registrere seg på nytt hos FDA. 

Fristen for å gjennomføre registreringen er satt til 31. desember 2020. Dersom norske produsenter og andre interessenter ikke overholder den angitte tidsfristen, kan konsekvensen være at norske matprodukter blir avvist av amerikanske myndigheter. Videre har FDA iverksatt nye regler for merking av matprodukter, dette med sikte på en mest mulig presis fremstilling av produktets ernæringsinnhold. Disse reglene må også eksportører av matprodukter til USA forhold seg til. 

Trykk her for å se hvordan man registrerer seg.