Det stilles egne krav til import av matvarer til India. Blandt annet stiller regelverket krav til "holdbarhetsbalanse", merking og helsesertifikater.

Listeføring

India har notifisert et kommende krav om listeføring av produsenter som skal eksportere matvarer til India. Krav om listeføring vil etter siste varsel fra FSSAI bli iversatt 1. september 2024. I 2023 sendte Mattilsynet inn liste over alle eksportører som eksporterer til India i dag til FSSAI. Listeførte produsenter kan finnes på FSSAI sine nettsider.

Merking av matvarer

Ved import av matvarer til India er det egne krav til varemerking. Det er Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), som er ansvarlig for å følge opp merking av matvarer. 

Merking av importerte varer skal som et utgangspunkt inkludere varenavn, liste over ingredienser, næringsinnhold, mengde, varenummer og tilsetningsstoffer. Videre skal produksjonsdato og best før-dato inkluderes.  

For å tydeliggjøre om produktet er vegetarvennlig eller ikke, stilles det krav om at vegetarvennlig mat merkes med grønt merke med sirkel, mens mat som ikke er vegetarvennlig merkes med brunt merke som innehar en trekant.

Current_FSSAI_Veg_and_Non-veg_Labels.pngBestemmelse om fargekoder knytter seg til om produktet er vegetarvennlig eller ikke. Vegetarvennlig mat skal merkes med grønt merke, mens mat som ikke er vegetarvennlig merkes med tilsvarende rødt merke. 

For importerte varer er det også bestemmelser om at informasjon om opprinnelsesland og importør inkluderes i merkingen, herunder importørs registreringsnummer og FSSAI-logo.

FSSAI-logo kan enten trykkes i sort eller rødt. Merkingen skal være på engelsk eller Hindi og som et utgangspunkt være endelig før tollklarering.

Det finnes dispensasjon for å sette på denne merkingen på tollager ved mottak i form av en ikke avtakbar påklistret ettikett. 

Da det kan forekomme ulike krav til varemerking, er anbefalingen at eksportører avklarer gjeldende forhold for sin produkter med importør.

Holdbarhetsbalanse

Ved import av matvarer krever regelverket i india at matprodukter innehar en holdbarhetsbalanse på 60% eller 3 månder igjen av resholdbarhet igjen på importtidspunktet. 

Referanser: Food Safety and Standards (Import) Regulation (2017), Food Safety and Standards (Packaging) Regulation (2018) og Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020.

Produktkrav

Kaldrøkte produkter har krav om røyking ved en temperatur på 17°C til 30°C i minimum 7 timer.

Helsesertifikater 

For eksport av fisk og fiskevarer til India er det også krav til helsesertifikater. Blant annet stilles det krav om at akvakultur ikke skal komme fra en produksjonsenhet hvor det finnes kliniske sykdomstegn eller som er pålagt utslaktet på grunn av sykdom. Videre skal produktene være fri for patogener som fører til OIE listet sykdommer relevant for artene. Les mer om dette på Mattilsynets sider