For å kunne eksportere varer til Brasil må produsenten være listeført både hos norske og brasilianske myndigheter. Under finner du et sammendrag av prosessen. Artikkelen i sin helhet finner du på Mattilsynet.

Alle produsenter som ønsker å eksportere fisk og fiskevarer til Brasil må være godkjent av myndighetene i Brasil (DIPOA). Det er eksportørens ansvar å sikre at produsenten er godkjent og at handelsvaren med tilhørende etiketter er registrert i PGA SIGSIF (the Agricultural Management Platform) før varene sendes. Det er krav om importlisens, og denne skal søkes om før varene forlater Norge.

Listeføring
Listen Mattilsynet sender over er bakgrunnsinformasjon til DIPOA for videre registrering av produsentens handelsvarer og etiketter i PGA SIGSIF.

Listen over godkjente produsenter inkluderer adressen virksomheten er oppført med i MATS skjematjentester. Det er også denne adressen som vil vises til på helseattesten. Dersom det er diskrepans mellom oppført adresse og etikett må produsent selv sørge for å oppdatere etiketten i PGA SIGSIF.

Registering
Mattilsynet vil sende liste over godkjente virksomheter til Brasil to ganger i året. I utgangspunktet er alle norske produsenter som er godkjent av Mattilsynet også godkjent for eksport til Brasil.

Alle som ønsker å eksportere til Brasil må derfor registrere seg i med «produksjon for eksport av fisk og sjømat til Brasil» i Mattilsynets skjematjeneste (MATS).

Spørsmål og svar vedrørende eksport til Brasil finner du her.

PGA SIGSIF - Elektronisk produkt- og merkeregistrering
Se elektronisk produkt- og merkeregistrering og DIPOA PGA-SIGSIF for mer informasjon. 

Godkjente virksomheter
Godkjente virksomheter for fisk og fiskeprodukter publiseres på DIPOA.

Informasjonen tilgjengelig i listen på nett er svært begrenset, men er basert på fullstendig liste som Mattilsynet oversender til DIPOA.

Kontaktinformasjon
Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med Øystein Valanes (ov@seafood.no), tlf.: +47 918 20 659