Laksen har blitt den store vinneren i Spania under pandemien.

- Norsk laks har styrket sin posisjon i Spania, og det til tross for en forverring av pandemien.

Det sier Bjørn-Erik Stabell, Sjømatrådets utsending til Spania. Han forteller at laksen er den raskest voksende fiskearten i Spania. Omsetningsverdien av konsumert laks ute og hjemme har økt med 112 millioner euro hittil i år, ifølge Kantar.

- Spanjolene har tidligere spist mest laks på restaurant, og det gledelige er at da samfunnet stengte begynte de å lage laks hjemme, sier Stabell.

Fryst laks vokser raskt

Spesielt har salget av fryst laks fra Norge økt under korona. Fra januar til september økte salget med 26 prosent i volum og 18 prosent i verdi. Dette skyldes at flere kjeder nå selger norsk, fryst laks i frysedisken.

- Laks er den fiskearten som vokser raskest av alle i Spania, og det til tross for de hadde en ny nedstengning av samfunnet i september. Eksportverdien for fersk og fryst laks har til sammen økt med 2 prosent, til 359 millioner kroner i september sammenlignet med i fjor, forteller Stabell.

Nest største laksekonsum

I dag er Spania det nest største sjømatmarkedet i Europa, kun slått av Frankrike. Spania seiler også opp som et av de største konsummarkedene i Europa for norsk laks. Når landegrensene og restaurantene åpner igjen, og turistene kommer tilbake til Spania, mener Stabell at den norske laksen vil få et ytterligere løft.

- Før korona ble omtrent 50 prosent av laksen i Spania spistute på restauranter. Vi tror dette utekonsumetvil komme tilbake på samme høye nivå når samfunnet normaliserer seg, i tillegg til at spanjolene fortsetter å spise laks hjemme, avslutter Stabell.