6. januar 2021 arrangerer Sjømatrådet sin årskonferanse. Årskonferansen vil ha fokus på Sjømatnasjonen Norges internasjonale konkurrasekraft sett i lys av koronapandemien - utfordringer og muligheter. Hold av et par timer på formiddagen til en digital oppdatering.