Også i år forhindrer pandemien at vi kan møtes fysisk til det tradisjonelle lakseseminaret i Milano. Sjømatrådet inviterer derfor til laksewebinar fra Italia 15. juni. På årets laksewebinar får du høre mer om konsekvensene koronapandemien har hatt på forbrukerholdninger og utsiktene fremover. 

Koronapandemien slo hardt ned i Italia tidlig i 2020. Til tross for at direkteeksporten av laks til Italia falt kraftig de første månedene av pandemien, falt den totale lakseeksporten til Italia for hele 2020 mindre enn det man først hadde forventet. På årets lakseseminar vil vi se på konsekvensene koronapandemien har hatt på forbrukerholdninger og utsiktene fremover.

Merk at vi det vil være to separate versjoner av webinaret rettet mot henholdsvis norsk og italiensk næring.

Norsk webinar: 10:00 - 11:30
Italiensk webinar: 14:00 -15:30