Her finner du sjømatrådets erklæring om samtykke til lagring av persondata for å håndtere registreringer av forespørsler på markedsplassen.

Samtykkeerklæring

Jeg samtykker til at Norges sjømatråd AS (Behandlingsansvarlig) behandler personopplysninger om meg for å håndtere forespørsler på markedsplassen. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i skjemaet, slik at sjømatrådet skal kunne registrere og behandle din forespørsel. For å kunne behandle din forespørsel trenger vi samtykke fra deg.

Er du allrede registrert i våre systemer vil vi kun lagre oppdatert informasjon om deg.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake. Dette kan du gjøre her.

Jeg er informert om og klar over mine rettigheter som registrert etter personvernforordningen, for eksempel min rett til å kreve innsyn eller retting av mine personopplysninger. Du kan kreve innsyn eller retting ved å sende oss en e-post.

Jeg er klar over at det er mer informasjon om Behandlingsansvarliges sin bruk av personopplysninger i Behandlingsansvarliges personvernerklæring som er tilgjengelig her.

Under finner du databehandlere av personopplysningene. Sjømatrådet kan be om de opplysningene som kommer frem under, men vil etterstrebe å minimere omfanget av personopplysninger og kun be om det som er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg.

Jeg er informert om følgende mottakere av mine personopplysninger:

  • Microsoft (Azure)
    • Formål: Levere tjenesten "Registrer forespørsel på markedsplassen" og "Markedsplass" på seafood.no
    • Persondata som lagres: Navn, firma, telefonnummer, telefaksnummer, e-post og adresse.
    • Lagringstid: Persondata vil bli slettet automatisk etter 2 måneder.