I fjor høst søkte Sjømatrådet flere kvinner til tre av våre rådgivende markedsgrupper.

Nå er tre nye kvinner på plass. Jannicke Johannson fra Sekkingstad AS kommer inn som nytt medlem i markedsgruppe laks og ørret, Lena Høyberg fra Jacob Bjørge AS er nytt medlem i markedsgruppe konvensjonell og Randi Ødegård fra Norges sildesalgslag er nytt medlem i markedsgruppe pelagisk.

- Vi er svært fornøyde med å ha fått med oss tre dyktige nye medlemmer i disse markedsgruppene og ønsker dem velkommen. De nye medlemmene samles allerede i månedsskiftet januar-februar i sine respektive markedsgrupper. Samtidig vil vi takke de tre medlemmene som ved årsskiftet trer ut av markedsgruppene. Vi takker Arild Aakre, Arne Sperre og Knut Torgnes for solid innsats, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for markedsgruppene i Norges sjømatråd.

Det er styret i Norges sjømatråd som har oppnevnt nye medlemmer av markedsgruppen for to år av gangen, fra 1. januar til 31. desember i det påfølgende året.

De nye gruppene gjelder fra 1.1.2023 og ser nå slik ut: Sjømatrådets markedsgrupper

 

Markedsgruppene er Sjømatrådets rådgivende organ

Markedsgruppene skal fungere som en diskusjonsarena. De skal bidra til at arts- og bransjestrategier, aktivitetsområder og prioriteringer i markedsarbeidet utformes i tråd med Sjømatrådets vedtatte overordnede strategi, og er i samråd med næringen.

Markedsgruppene er rådgivende overfor administrasjonen og styret i Sjømatrådet. 

I sammensetningen av de ulike markedsgruppene skal det legges vekt på det enkelte medlems kompetanse, og at gruppen samlet representerer et tverrsnitt av de ulike bransjene.

Medlemmene oppnevnes som ressurspersoner, og ikke som representanter for en organisasjon eller bedrift.  Styret i Sjømatrådet fastsetter antall medlemmer i hver markedsgruppe og oppnevner markedsgruppens leder og medlemmer.