Fra 1. januar 2018 innfører USA en ny ordning for overvåking av sjømat. 

USA har vedtatt en ny ordning for tillatelser, rapportering og lagring av data i forbindelse med sjømatimport for å forhindre ulovlig, urapportert og uregulert fiske (UUU-fiske) og sjømatsvindel.

Gjelder for utvalgte arter

Overvåkingsprogrammet vil gjelde for utvalgte fisk og fiskevarer som etter amerikanske myndigheters vurdering er utsatt for UUU-fiske og/ eller sjømatsvindel.

Atlantisk torsk, kongekrabbe og kaldtvannsreker er blant artene inkludert på listen. For en fullstendig oversikt over hvilke arter og fiskevarer ordningen gjelder for, se vedlegg til høyre. 

Regelverket trådte i kraft 9. januar 2017 og implementeres fra 1. januar 2018.  

Sporing fra fangst til import

Ordningen stiller krav om sporbarhet gjennom hele verdikjeden fra fangst og produksjon til import til USA.

Formålet med de nye reglene i følge the Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act, er å sikre lovmessig handel med sjømat på det amerikanske markedet og samtidig bidra til bærekraftig forvaltning av marine ressurser.

Lagring av data og rapportering vil foregå elektronisk gjennom myndighetssystemet International Trade Data System (ITDS). Informasjon samlet gjennom ordningen vil behandles konfidensielt.

Åpne møter 

NOAA Fisheries har organisert åpne møter om det nye regelverket. Hør opptak fra tidligere møter og les mer det nye regelverket

Sjømatrådet følger saken, og vil komme med oppdatert informasjon om dokumentasjon for norsk fangst etter den nye ordningen.