Tolletaten arrangerer to spørretimer i juni: omberegning og opprinnelsesbevis.

Tolletaten arrangerer jevnlige spørretimer om utvalgte temaer. Spørretimene holdes på teams, med muligheter for å sende spørsmål til deres eksperter i forkant og under spørretimen. Det er begrenset med plasser og det anbefales å melde seg på i god tid.

Spørretimen om «Egenretting og innsending av endringsmelding (omberegning)» avholdes tirsdag 11. juni 2024 kl 09.30.

Spørretimen om «Opprinnelsesbevis» avholdes torsdag 13. juni 2024 kl 09.30.

Du finner spørretimene her: Tolletatens spørretime - Tolletaten