Storbritannia har utsatt fristen for innføring av helsesertifikat ved import av sjømat til 1. november 2022. Fra samme dato kreves det også at importen går via en grensekontroll (BCP). 

Etter Storbitannias utmeldelse av EU, vil Storbritannia regnes som et tredjeland. Dette vil medføre at det innføres tredjelands veterinærkontroll ved grenseoverganger. 

  • Les mer om veterinære krav ved eksport til Storbritannia her