Fordi Storbritannia ikke lenger er en del av EU, er de nå som et tredjeland å regne. Dette vil i praksis bety at det eksempelvis innføres en tredjelands veterinær grensekontroll.

Fra 1. januar 2021 er Storbritannia å anse som et tredjeland. Grensepasseringer er derfor blitt mer krevende enn det vi kjenner fra da Storbritannia var en del av EU. Storbritannia har skissert tre faser for implementering av tredjelandskontroll. Tidspunktene for når de tre fasene trer i kraft har blitt endret, og er per dags dato som følger:

  • Fra 1. januar 2021 skal all levende sjømat sjekkes på grensen.
  • Fra 1. januar 2022 (tidligere 1. juli 2021) vil det bli innført en full tredjelandssjekk ved grensestasjonen.
  • Fra 1. oktober 2022 (tidligere 1. april 2021; 1. oktober 2021; 1. juli 2021) skal all eksportert sjømat følges av et helsesertifikat og sjekkes veterinært hos mottaker.

Les mer på Mattilsynet sine sider

 

Omlasting norsk fisk i Danmark

 

Det forhandles fortsatt om premissene for helsesertifikat, og Norges sjømatråd vil komme med oppdatert informasjon fortløpende.