Fordi Storbritannia ikke lenger er en del av EU, er de nå som et tredjeland å regne. Dette vil i praksis bety at det eksempelvis innføres en tredjelands veterinær grensekontroll.

Fra 1. januar 2021 er Storbritannia å anse som et tredjeland. Grensepasseringer er derfor blitt mer krevende enn det vi kjenner fra da Storbritannia var en del av EU. Storbritannia har skissert tre faser for implementering av tredjelandskontroll. Tidspunktene for når de tre fasene trer i kraft har blitt endret, og er per dags dato som følger:

  • Fra 1. januar 2021 skal all levende sjømat sjekkes på grensen.
  • Fra 31. januar 2024 måtte britisk importør varsle import av alle grensekontrollpliktige partier (pre-notification) i det britiske meldesystemet IPAFFS. All sjømat innen medium risikokategori til Storbritannia skal følges av et helsesertifikat og sjekkes veterinært hos mottaker. Les mer om helsesertifikatet.
  • Fra 30 April 2024 ble det innført både dokument- og fysiske kontroller på grensene og alle forsendelser skal føres via en grensepasseringstasjon.

Les mer om helsesertifikat og nye regler for eksport av sjømat til Storbritannia på Mattilsynet sine sider

 

Omlasting norsk fisk i Danmark

 

Det forhandles fortsatt om premissene for helsesertifikat, og Norges sjømatråd vil komme med oppdatert informasjon fortløpende.