Vi har nå fått bekreftet den nye prosedyren for regodkjenning i Kina: bedriftene må først sende inn søknad om regodkjenning, deretter søknad om endring. 

Virksomhetene må søke om regodkjenning i Single Window så fort som mulig, og innen 31. desember. Les mer om regodkjenningssøknaden, og brukerveiledning til søknaden på myndighetsskravsiden her. 

Godkjenningen til norske sjømatprodusenter som er godkjent i Kina, utløper 31. Mars 2023. Kinesiske myndigheter krever at virksomheter søker om regodkjenning 3 til 6 måneder før godkjenningen deres utløper. Hvis ikke, blir godkjenningen i Kina automatisk ugyldig etter utløpsdato.

I utgangspunktet krevde kinesiske myndigheter at virksomhetene først skulle sende inn endringssøknad og deretter søknad om regodkjenning. Så kom kontrabeskjeden: kinesiske myndigheter informerte om at de har endret prosedyren for regodkjenning. Virksomheter skal nå søke om regodkjenning først.

Det som står på våre nettsider, er sammenstilt ut ifra informasjonen vi har tilgjengelig fra kinesiske myndigheter og fra dialog med andre eksportland. Vi oppdaterer nettsiden fortløpende og vi anbefaler at dere følger med fremover. Vi understreker samtidig at kinesiske myndigheter kan komme med ny eller endret informasjon uten at vi er varslet og har fått oppdatert informasjonen på denne siden.

Disse virksomhetene må regodkjennes nå
Virksomheter som er allerede godkjent i Kina, og hvor godkjenningen utløper 31. Mars 2023. Dette gjelder stort sett alle norske sjømatprodusenter som er godkjent i Kina i dag. På denne nettsiden finner dere en oversikt over hvilke virksomheter som er godkjent og når godkjenningen utløper:

https://ciferquery.singlewindow.cn/.