Saudiske myndigheter innførte den 10. juni et helt nytt tolltariffregime med betydelige økninger innenfor hundrevis av kategorier. Økningene har primært sammenheng med behovet for mer midler i statskassen når saudisk økonomi nå rammes hardt av global resesjon, lavere oljepriser og lavere etterspørsel etter olje, som følge av både koronasituasjonen og ubalansen i oljemarkedet. 

Det er i tillegg ventet en økning i merverdiavgiften (VAT) fra 5 til 15 prosent fra 1. juli.

Mange kategorier innen mat og drikke som i dag har et avgiftsnivå på 0-20 prosent øker til 6-25 prosent. Noen kategorier øker med hele 15 prosent. 

Laks og ørret er ikke omfattet av de økte tollsatsene. 

Siden regimet også vil gjelde import fra GCC-land, er det mange som i dag spør seg hvor hele ideen om GCC som frihandelsområde har blitt av. Selv saudiske aviskommentatorer hevder på lederplass at myndighetene må treffe tiltak som stimulerer forbruket og aktiviteten, noe økt moms og økte tariffer ikke vil gjøre.

Se tolloversikten som vedlegg i kolonnen.