Sørøst-Asia

Sørøst-Asia er en voksende region for norsk sjømat. Her finner du informasjon om vårt arbeid i regionen, samt relevant informasjon om blant annet våre aktiviteter i Thailand, Taiwan og Vietnam, informasjon om markedsadgang i regionen og mer.

Møt Asbjørn Warvik Rørtveit, vår sjømatutsending til Sørøst-Asia.

Hei, mitt navn er Asbjørn Warvik Rørtveit.
Jeg er sjømatutsending til Sørøst-Asia.
Jeg holder til her i Bangkok, her har jeg vært i fire og et halvt år og har et halvt år igjen av min utsendingsperiode.
Sørøst-Asia er et fantastisk spennende marked for norsk sjømat med ca. 8 milliarder i verdi i året og ca. 50 tusen tonn.
Vi har sett fantastisk vekst i markedene her, spesielt Thailand over de siste ti årene.
De viktigste produktene her er laks, ørret og makrell, men også kongekrabbe er viktig i enkelte markeder slik som Vietnam.
De viktigste markedene her er Thailand, Vietnam, Taiwan, Singapore, Malaysia, Indonesia og Filippinene.
Mange land, mange regioner, mange religioner, mange språk og mange kulturer.
Så det er et komplekst marked å jobbe i, men det er også det som gjør det så spennende.
Jeg holder til ved den norske ambassaden, som ligger her oppe.
Der jobber jeg utfra og har ansvar for hele regionen.
Vi har hatt mest aktivitet her i Thailand de siste årene, men har også jobbet betydelig inn i Taiwan, men også de siste to årene inn i Vietnam.
Vietnam er et av de spennende vekstmarkedene vi ser kommer for fult nå.
En av utfordringene vi jobber med nå er å få folk til å skjønne at laksen de spiser som sushi og sashimi kommer fra Norge, ikke Japan.
Det er et arbeid vi har gjort her i Thailand, og vi skal fortsette å gjøre det i Vietnam.
Vi jobber også inn mot det Taiwanesiske markedet og Malaysia.
Vi har deltakelse på messer her i Thailand, men også i Singapore.
Så vi jobber bredt ut over hele regionen, som et veldig spennende marked for norsk sjømat.
Fremover så tror vi marked som Malaysia og Filippinene som vi har frihandelsavtaler med, skal bli enda viktigere enn de er i dag.
Det er noe uforløst, og vi ser at markedsadgang er en utfordring som vi stadig må jobbe med til tross for at vi har frihandelsavtaler.
Det går på at det kan være vanskeligheter i å få importlisenser eller importkvoter.
Dette er utfordringer som må tas tak i.
Åshild Nakken har sagt ja til å ta over min stilling her i Sørøst-Asia.
Hun kommer fra Lerøy der hun har vært i ti år.
Men før det var hun utsending til Kina og jobbet også ved hovedkontoret til Sjømatrådet i Tromsø.
Så det er en erfaren erstatter som kommer hit og jeg ønsker Åshild lykke til!
Jeg håper denne landsiden for Sørøst-Asia gir de svarene dere var ute etter og de rapportene dere ser etter.
Det er et viktig tilbud fra Sjømatrådet at du skal kunne få mest mulig markedsinnsikt gjennom blant annet disse sidene.
Bruk de, og ta gjerne kontakt med meg dersom dere har spørsmål som dere ikke finner svar på her!
Tusen takk!

Sjømatmarkedet i Sørøst-Asia

Sørøst-Asia er en spennende region for norsk sjømat. Det er en region med store variasjoner i kultur, matkultur og tradisjoner. Vår utsending Asbjørn Warvik Rørtveit jobber sammen med våre lokalansatte fra kontoret i Bangkok med Thailand, Taiwan, Vietnam og Malaysia.

I Thailand er fokuset på laks, ørret og makrell, i Taiwan laks og makrell, i Vietnam laks og skalldyr, i tillegg til ørret i Malaysia. Du kan lese mere om de individuelle planene for hvert marked i vedlagte markedsplaner.

Av de Sørøst-Asiatiske markedene som er i fokus, er Vietnam det største konsummarkedet for sjømat, etterfulgt av Thailand, Malaysia og Taiwan. Totalt eksporterte Norge 154 tusen tonn sjømat til regionen i 2023, til en verdi av 8,5 milliarder NOK. Det største enkeltmarkedet for norsk eksport i verdi i regionen er Thailand med en eksport på 2,7 milliarder NOK og 39 tusen tonn. Vietnam er det største markedet i volum, med 62 tusen tonn til en verdi av 2,2 milliarder NOK. Eksportverdien til regionen økte med 9% i 2023, godt hjulpet av en høyere verdi for lakseeksporten. Volumet falt marginalt med 1%, der laks hadde en liten nedgang, mens makrelleksporten økte. Eksporten til regionen domineres av laks, som står for over 60% av eksportverdien til regionen. Makrell er den nest største arten, med 36% av eksportvolumet til regionen.

Fokuset for 2024 er å fortsette å bygge kjennskap for laks, makrell og skalldyr gjennom aktiviteter i markedene. I 2024 skal det kjøres kampanjer i butikk for laks i Thailand, Vietnam, Taiwan og Malaysia. Det blir også kampanjeaktivitet på sosiale medier i alle marked, samt TV tid for laks i Thailand. I aktivitetsplanene lengre ned på siden kan du lese mer om hvilke messer og seminar som arrangeres. For makrellen blir det i likhet med laks kampanjer både i butikk og i sosiale medier, samt deltakelse på messer i Thailand og Taiwan.

 

Konferanser og seminar

Webinarer

Webinarer

Vår sjømatutsending i Sør-Øst Asia presenterer utviklingen i markedene sine.

Se flere webinar

Statistikk

Utviklingen i eksport av sjømat til Sørøst-Asia

Markedsføring

Finn ut hvordan vi kan jobbe sammen i Sørøst-Asia

Markedsaktiviteter laks

Last ned plan for våre markedsaktiviteter for laks og ørret i 2024.

Aktivitetsplan laks 2024

Markedsaktiviteter pelagisk

Last ned plan for våre markedsaktiviteter for pelagisk i 2024.

Aktivitetsplan pelagisk 2024

Markedsaktiviteter skalldyr

Last ned plan for våre markedsaktiviteter for skalldyr i 2024.

Aktivitetsplan skalldyr 2024

Markedsadgang

Siste nytt om markedsadgang

Nyhetsarkiv

Eksportører av sjømat fra Norge må være registrert hos Norges sjømatråd

Nyregistrering av eksportører gjøres gjennom et skjema på våre nettsider. Beregnet saksbehandlingstid er ca. 1 uke fra mottak av registreringsskjema og innbetaling av årsavgift har funnet sted.

Fyll ut registreringsskjema

Kontakt oss

Norges sjømatråd sitt kontor i Sørøst-Asia ligger i Bangkok. Vår sjømatutsending der er Asbjørn Warvik Rørtveit.

Royal Norwegian Embassy
UBC II Building 18th Floor
591 Sukhumvit rd., Soi 33
Bangkok 10110, Thailand