Sjømatrådets mål er at begge kjønn skal være representert i markedsgruppene. Vi etterstreber en sammensetning hvor minst 40 prosent av hvert kjønn er representert.

- For tre av våre markedsgrupper nådde vi dessverre ikke dette målet i fjor, og det ble besluttet å gå en ny runde etter ett år. Vi ber derfor om at det fremmes kvinnelige kandidater til markedsgruppen for laks, konvensjonell og pelagisk innen 30. oktober, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for markedsgruppene i Norges sjømatråd.


Markedsgruppene for laks, konvensjonell og pelagisk

De ulike bransjene i sjømatnæringen er representert med egne rådgivende markedsgrupper i Sjømatrådet. Det er styret i Sjømatrådet som oppnevner medlemmer til markedsgruppene for to år av gangen, fra 1. januar til 31. desember i det påfølgende år.   

I markedsgruppene for hvitfisk og skalldyr, er begge kjønnene representert med minst 40 prosent hver. For pelagisk, konvensjonell og laks søker vi å øke kvinneandelen.

Markedsgruppene er rådgivende

Markedsgruppene skal fungere som en diskusjonsarena. De skal bidra til at arts- og bransjestrategier, aktivitetsområder og prioriteringer i markedsarbeidet utformes i tråd med Sjømatrådets vedtatte overordnede strategi, og er i samråd med næringen.

Markedsgruppene er rådgivende overfor administrasjonen og styret i Sjømatrådet. 

I sammensetningen av de ulike markedsgruppene skal det legges vekt på det enkelte medlems kompetanse, og at gruppen samlet representerer et tverrsnitt av de ulike bransjene.

Medlemmene oppnevnes som ressurspersoner, og ikke som representanter for en organisasjon eller bedrift.  Styret i Sjømatrådet fastsetter antall medlemmer i hver markedsgruppe og oppnevner markedsgruppens leder og medlemmer.

Send innspill til nye medlemmer

Sjømatrådet inviterer organisasjoner, salgslag, selskaper og øvrige interessenter i næringen til å fremme innspill til nye kvinnelige kandidater til markedsgruppene.


Forslagene fremmes skriftlig.
Frist for innspill: 30. oktober.

Oppstart i markedsgruppene: 1. januar 2023

Innspill sendes til Jan Eirik Johnsen: jej@seafood.no.  
Merk emnefeltet med «Innspill markedsgrupper»

Spørsmål kan også rettes til Jan Eirik Johnsen tlf: 975 11 384.    

 

Dagens markedsgrupper 

Om Sjømatrådet