- Hvis folk ikke har tillit til at havbruksnæringen jobber med å løse de problemene som våre omgivelser er opptatt av, har vi et dårlig utgangspunkt for å formidle kunnskap om næringen, sier kommunikasjonsrådgiver Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks. 

Tirsdag 15. august holder han innlegg om omdømmet til havbruksnæringen under Sjømatrådets miniseminar på Aqua Nor. 

Aqua Nor 2017 står for døren. Tirsdag 15. august arrangerer Norges sjømatråd et miniseminar om omdømme med innlegg fra en rekke spennende aktører i og utenfor næringen - et tema Lars Fredrik Martinussen er spesielt opptatt av i sitt arbeid.

- Omdømmet til havbruksnæringen er et tema som opptar mange, men det er mange ulike forståelser av hva omdømme er. Ved å sette omdømme på agendaen kan vi kanskje få en bedre felles forståelse av begrepet og hva som påvirker folks syn på næringen. Da blir det også enklere å gjøre noe med det, sier Martinussen.

Les mer om miniseminaret under Aqua Nor her

De små tingene

Hjemme i Vesterålen er han en del av en stor organisasjon som er en sterk bidragsyter til verdiskapingen i regionen og som gjennom sitt nye konsept med robuste Havfarmer ønsker å gjøre sitt for å utvikle fremtidens havbruksnæring i Norge. Samfunnsnytte og teknologi er en viktig del av utviklingen i næringen, men omdømmet formes ikke alene av store prosjekter og eventer, skal vi tro Martinussen.

- I Nordlaks har vi lagt vekt på en felles forståelse av hva omdømme er. Skal vi gjøre noe med det så må vi begynne med selskapets identitet: Hvem er vi? Hva står vi for? Og hvordan skal vi arbeide for å nå målene våre? Så må det være den enkelte ansatts oppgave å representere Nordlaks og næringen på en god måte når de møter kunder og folk vi ellers omgås.

Åpen og tilgjengelig

Han har de siste årene fulgt næringens arbeid med å styrke kunnskapen og omdømmet til havbruk som kommunikasjonsrådgiver i Sjømatrådet og som aktør i næringen. De siste årene har næringen styrket sin synlighet og bygget intern stolthet gjennom kampanjen «Laks er viktig for Norge». I følge Martinussen har kampanjen vært et viktig bidrag, men den er alene ikke nok til å skape større tillit til næringen.

- «Laks er viktig for Norge» har bidratt til synlighet og delt kunnskap om de positive ringvirkningene havbruksnæringen har langs kysten og for resten av landet. Denne kampanjen har bidratt til stolthet hos mange i næringen, men den er nok ikke den eneste løsningen for å bygge et godt omdømme. Omdømmet må også bygges gjennom de små tingene. Det vi gjør hver dag. Vi bygger omdømme ved å være åpen, imøtekommende og tilgjengelig for de som viser interesse for oss og som stiller krav til måten vi produserer maten på.

Starter på toppen

Og skal vi lykkes skikkelig må initiativene starte på toppen.

- Omdømme er et lederansvar. Om vi skal jobbe med dette så må lederne gå foran. For meg er tillit det viktigste. Man kan mene at havbruksnæringen er for lite synlig i debatten, men vi må også spørre oss hvordan vi skal være synlig, sier Martinussen og fortsetter.

- I dag handler diskusjonen i stor grad om miljø. Hvis vi ikke blir mer imøtekommende så vil vi aldri tas på alvor, og vi kommer ikke noen vei med å dele kunnskap om det arbeidet vi gjør for å ta vare på miljøet og hvordan vi arbeider for å finne nye og enda bedre løsninger for å redusere miljøavtrykket fra næringen. Her må vi bli bedre.

Ydmyk

Høye laksepriser og rekordstor verdiskaping styrker interessen for næringen og bidrar til at folk har meninger om hvordan laksenæringen driver sin virksomhet. At det finnes skeptikere som er opptatt av næringen ser ikke Martinussen som udelt negativt.

- Nei, tvert imot. Vi må anerkjenne de som er interessert i og har meninger om oss. De mange selskapene i havbruksnæringen har gjort en formidabel innsats for å utvikle en ny næring som bidrar til å skape viktige verdier og arbeidsplasser i Norge. Vi skal likevel være ydmyk i møte med de som har meninger om den måten vi driver på. Samtidig skal vi også være fremoverlent i å formidle det vi gjør og det vi prøver å få til. Det styrker kunnskapen om næringen, gir oss en mulighet til å øke tilliten og dermed omdømmet, sier Martinussen.

 

Miniseminaret arrangeres tirsdag 15. august fra klokken 15.30 - 17.00 i konferanseteltet på Aqua Nor. Seminaret er gratis og åpent for alle.