I 2017 har Norges sjømatråd hatt et samarbeid med Munchies, verdens ledende digitale matkanal. 

Som et ledd i dette samarbeidet har det blitt utviklet en ny film som presenterer skalldyr på en fantastisk måte, og som skal bidra til å skape stolthet rundt våre norske skalldyr. Filmen presenterer det store og unike mangfoldet vi har i Norge, og det er ingen tvil om at filmen vil bidra til mer kunnskap og oppmerksomhet rundt norske skalldyr.

Filmen kan benyttes av hele næringen, og må gjerne deles i egne kanaler. Vi har all grunn til å være stolte over de fantastiske råvarene Norge har!