Ifølge Sjømatrådets retningslinjer skal markedsgruppene oppdateres innen første januar annet hvert år, og vi har derfor oppnevnt nye medlemmer til markedsgruppene.

Markedsgruppene i Norges sjømatråd er rådgivende grupper som gir innspill til arbeidet Norges sjømatråd utfører. Disse er satt sammen av medlemmer fra de ulike bransjene: hvitfisk, laks og ørret, konvensjonell, reker og skalldyr, og pelagisk.

Markedsgruppene med ledere:

  • Sverre Søraa, Coast Seafood AS - leder av markedsgruppen for laks og ørre
  • Frode Mikkelsen, Lerøy Seafood - leder av markedsgruppen for hvitfisk
  • Arne Sperre, Brødrene Sperre AS - leder av markedsgruppen for konvensjonell
  • Rolf Kristian Våge, Pelagia AS - leder av markedsgruppen for pelagisk
  • Jack Robert Møller, Lyngen Reker AS - leder av markedsgruppen for reker og skalldyr

Fullstendig oversikt over Sjømatrådets markedsgrupper