I fjor ble det hver dag servert 13 millioner måltider med norsk laks rundt omkring i verden. Ingen av dem inneholdt antibiotika. Likevel tror mange norske forbrukere at det er antibiotika i norsk laks.

Verdensmarkedet etterspør mer laks enn vi er i stand til å produsere. I fjor eksporterte norske lakseprodusenter 980.000 tonn laks til land over hele verden. Høy kvalitet og så å si ikke noe bruk av antibiotika er hovedargumentene for å kjøpe laks fra Norge.

Også her hjemme er oppdrettslaksen en populær matvare, men undersøkelser utført av Norges sjømatråd viser at mange forbrukere er bekymret for bruk av antibiotika i norsk lakseproduksjon.

Av all antibiotika som brukes årlig i Norge går bare 0,5 prosent til produksjon av laks.

Knuser myter

- Det er dessverre mange myter når det gjelder antibiotikabruk i den norske oppdrettsnæringen. En av disse er at forbruket er svært høyt. Sannheten er at forbruket i mange år har vært tilnærmet null. Hvis antibiotika likevel må anvendes, har ikke oppdretterne lov til å levere laksen til slakt eller på markedet før etter en fastsatt tid. Dette sikrer at laks som har blitt behandlet med antibiotika ikke inneholder helseskadelige rester av antibiotika når den når forbrukeren. Forbrukerne kan være helt trygge på at den norske oppdrettslaksen er helt fri for antibiotika, sier seniorforsker Kari Grave ved Veterinærinstituttet i Oslo.

Mange medisinske eksperter advarer mot et for høyt antibiotikaforbruk, spesielt i matindustrien. Konsekvensen er resistente bakterier som ikke lenger kan behandles ved hjelp av antibiotika hos verken mennesker eller dyr.

Over 8 milliarder måltider uten antibiotika

Verdens største oppdrettsselskap, norske Marine Harvest, har nå servert over 8 milliarder måltider med norskprodusert laks på rad uten bruk av antibiotika.

- For mange år siden var det nødvendig å bruke antibiotika for å behandle bakterielle infeksjoner i norsk oppdrettsnæring. I dag er antibiotika for lengst erstattet med effektive vaksiner som er utviklet sammen med legemiddelindustrien, sier kommunikasjonsdirektør i Marine Harvest, Ola Helge Hjetland.

Friskeste husdyret i verden

Det er godt dokumentert at det brukes svært lite antibiotika til oppdrettslaks i Norge. Veterinærinstituttet har hentet data fra Veterinært legemiddelregister hos Mattilsynet. De viser at det i 2016 kun ble foretatt behandling med antibiotika i fem lakseanlegg i sjøen, noe som tilsvarer at laks i mindre enn 1 prosent av anleggene ble behandlet med antibiotika.

Grafen viser at det kun ble brukt antibiotika i 1 prosent av oppdrettslokalitetene i Norge i 2016.

NORM-VET-rapporten, som publiseres årlig av Veterinærinstituttet, viser at forbruket har gått ned 99 prosent siden det nådde toppen på 80-tallet. Ifølge konserndirektør for havbruk i Lerøy, Stig Nilsen, har norske forbrukere ingen grunn til å frykte antibiotika i norsk laks.

- Nei, nei, nei, heldigvis ikke. Norsk laks er det friskeste matproduserende dyret i verden. I den tradisjonelle matfiskproduksjonen er antibiotika avskaffet. All laks som selges er fri for antibiotika, det kan forbrukerne være trygge på, sier Nilsen.

Nilsen er ofte i møter for å snakke om havbruksnæringen. Da tar han frem plansjen som viser antibiotikakurven som på slutten av 90-tallet stupte nedover og ga norsk oppdrettslaks en konkurransefordel i verdensmarkedet.

- Men myten har fått lov til å henge. Vi klarer ikke å forklare dette godt nok til forbrukerne. De hører at det brukes mye antibiotika ellers i samfunnet, da er det vanskelig å nå frem med de endringene som har skjedd i havbruksnæringen. Her går utviklingen motsatt vei, sier Nilsen.