Norge eksporterte sjømat for 13,3 milliarder kroner i januar. Det er en økning på 640 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

- Det har vært en god start på sjømateksporten i 2024. Det skyldes i første rekke økte laksepriser. Sammen med en fortsatt svekket krone bidro det til at den totale eksportverdien ble rekordhøy i en januar-måned, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

35. måned på rad med verdivekst

Verdien av sjømateksporten har nå økt 35 måneder på rad. En av årsakene til det er den svake norske kronen.

- Også i januar var det en betydelig valutaeffekt. Sammenlignet med samme måned i fjor har den norske kronen svekket seg 6 prosent mot euro, noe som løfter eksportprisene i norske kroner, forklarer Chramer.

Se flere nøkkeltall her!

Kvotekutt gir volumfall

I januar eksporterte Norge 184 000 tonn sjømat. Det er en nedgang på 15 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

- Kvotereduksjonene på torsk, sild og makrell begynner nå for alvor å merkes på eksportvolumet. Også i år får vår største villfangede art målt i verdi, torsken, et kvotekutt på 20 prosent. Det samme er tilfellet for sild. Det gir økt kamp om råstoffet og lavere tilførsel til markedene, sier Chramer.

- Viktig å ta vare på de dyrebare fiskeressursene

Han understreker samtidig at slike reguleringer er en helt sentral del av norsk fiskeriforvaltning.

- Å ta vare på de dyrebare fiskeressursene langs norskekysten er ikke bare viktig for Norge, men også viktig for å kunne forsyne verden med næringsrik sjømat. For å fortsette å klare det, må vi i perioder leve med lavere landinger og eksportvolum. Det er det som gjør Norge til en bærekraftig og ansvarlig sjømatnasjon, understreker Christian Chramer.

Økt kjøpekraft hos husholdningene i euro-området

EU var den største mottakeren av sjømat fra Norge i januar. Totalt ble det eksportert sjømat for 7,5 milliarder kroner til dette markedet. Det er en verdivekst på 11 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

- Selv om det fremdeles er usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen ute i markedene, har inflasjonen i de siste månedene falt raskere enn forventet. Det internasjonale pengefondet forventer en økt kjøpekraft hos husholdningene i euro-området i år. Det vil være positivt for etterspørselen etter norsk sjømat i et marked som i 2023 sto for 68 prosent av eksportverdien for norsk sjømat, sier Chramer.

Ny rekord for skreien

Til tross for delvis krevende værforhold i januar, er skreifisket godt i gang. I forrige måned sto den kvalitetsmerkede skreien for 25 prosent av eksportverdien til all fersk villfanget torsk. Det er ny rekord i en enkeltmåned.

- I likhet med laks har skreien fått fotfeste som et kvalitetsprodukt blant europeiske konsumenter, og det er gledelig å se økende skreivolum også når torskekvoten faller, sier Christian Chramer.

Fakta om januareksporten

 • De største markedene for norsk sjømateksport i januar var Polen, Danmark og USA
 • Polen hadde størst verdivekst denne måneden med en økning i eksportverdi på 257 millioner kroner, eller 25 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Polen endte på 18 870 tonn, noe som er 9 prosent høyere enn samme måned i fjor
 • Det ble eksportert sjømat til totalt 118 land i januar. Dette er ett land mer enn i samme måned i fjor.

Nedgang i volum, men vekst i verdi for laks

 • Norge eksporterte 86 985 tonn laks til en verdi av 9,8 milliarder kroner i januar
 • Verdien økte med 975 millioner kroner, eller 11 prosent, sammenlignet med januar i fjor
 • Volumet falt med 2 prosent
 • Polen, Frankrike og USA var de største markedene for laks i januar

Polen hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 263 millioner kroner, eller 32 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Polen endte på 11 400 tonn, noe som er 26 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Prisvekst på 15 prosent

- Utviklingen i januar følger mønsteret fra de siste tre årene. En nedgang i volum gir en større vekst i pris sammenlignet med samme periode året før, og resultatet blir en verdiøkning, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel laks i januar var på 107,09 kroner per kilo. Det er 15 prosent høyere enn i samme måned i fjor.

God måned for ørret

 • Norge eksporterte 4 584 tonn ørret til en verdi av 439 millioner kroner i januar
 • Verdien økte med 132 millioner kroner, eller 43 prosent, sammenlignet med januar i fjor
 • Det er en vekst i volum på 49 prosent
 • USA, Thailand og Ukraina var de største markedene for ørret i januar

Ukraina hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 42 millioner kroner, eller 264 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Ukraina endte på 682 tonn, noe som er 177 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Store svingninger

- Både ørretproduksjonen og eksporten har historisk sett hatt store svingninger. Det var en nedgang i 2023, men er nå tilbake på 2022-nivå målt i volum. Det har imidlertid vært en kraftig dreining i produktsammensetningen for ørret. Fersk hel ørret har økt sin dominans sammenlignet med de andre produkttypene, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Målt i verdiandel sto fersk hel ørret for 71 prosent av eksporten i januar, mot 57 prosent i samme måned i fjor.

Verdinedgang for fersk torsk

 • Norge eksporterte 3 506 tonn fersk torsk til en verdi av 229 millioner kroner i januar
 • Verdien falt med 8 millioner kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med januar i fjor
 • Volumet falt med 7 prosent
 • Danmark, Spania og Nederland var de største markedene for fersk torsk i januar

Med lavere kvoter falt også landingene av fersk torsk i januar med om lag 17 prosent.

- Dette har gitt utslag i lavere eksportvolum på villfanget fersk torsk, som falt 21 prosent i januar, til totalt 2 455 tonn. Eksportverdien var på 170 millioner kroner, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

26 prosent kommer fra havbruk

Eksportvolumet av fersk oppdrettstorsk økte med 62 prosent, til totalt 1 051 tonn og en verdi av 59 millioner kroner. Hele 26 prosent av eksportverdien av fersk torsk i januar var oppdrettstorsk.

- Mens transittlandet Danmark er største destinasjon for villfanget torsk, med over 80 prosent av eksportvolumet, er Spania største destinasjon for oppdrettstorsk. 40 prosent av volumet ender i dette markedet, sier Brækkan.

Størst verdivekst til Spania

Spania er også landet med størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 18 millioner kroner, eller 133 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Spania endte på 513 tonn, noe som er 136 prosent høyere enn samme måned i fjor.

God start på skreisesongen

 • Norge eksporterte 601 tonn skrei til en verdi av 50 millioner kroner i januar
 • Verdien økte med 13 millioner kroner, eller 34 prosent, sammenlignet med januar i fjor
 • Det er en vekst i volum på 34 prosent
 • Danmark, Spania og Sverige var de største markedene for skrei i januar

Selv om både landinger og eksportvolum av fersk torsk gikk ned i januar, var det en solid økning i volumet for kvalitetsmerket skrei.

Solid månedsrekord

- Hele 25 prosent av det totale eksportvolumet av fersk villfanget torsk var skrei i januar. Andelen skrei har aldri vært høyere i en enkeltmåned, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Også for skreien var det Spania som hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 6 millioner kroner. Det er en økning fra 500 000 kroner i januar i fjor.

Stor interesse for skreien i Spania

Eksportvolumet til Spania endte på 89 tonn, sammenlignet med kun 6 tonn i fjor.

- Mens fjorårets skreisesong fikk en treg start grunnet mye uvær og lite tilgang på skrei, har årets sesong startet betydelig sterkere her i Spania. Vi opplever stor interesse for skreien ute i markedet, og det er gledelig å se at sesongen har fått en så god start, sier Norges sjømatråds utsending til Spania, Tore Holvik.

Tung start for fryst torsk

 • Norge eksporterte 7 480 tonn fryst torsk til en verdi av 364 millioner kroner i januar
 • Verdien falt med 78 millioner kroner, eller 18 prosent, sammenlignet med januar i fjor
 • Volumet falt med 4 prosent
 • Kina, Storbritannia og Vietnam var de største markedene for fryst torsk i januar

Eksportvolumet til vårt største destinasjonsland Kina falt kun 1 prosent i januar, mens volumet til Storbritannia falt 19 prosent.

- Det var størst nedgang i eksporten av fryst filet til Storbritannia, noe som kan ha en sammenheng med at også landingene av fryst filet i januar var betydelig lavere enn januar 2023, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Størst vekst til Vietnam

Vietnam hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 32 millioner kroner, eller 117 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Vietnam endte på 1 382 tonn, noe som er 141 prosent høyere enn i samme måned i fjor.

Prisøkning preger det britiske markedet

Starten på året er tradisjonelt en god periode for sjømatkonsum også blant britiske forbrukere.

- Den økonomiske situasjonen og prisøkningen har vært høyt på agendaen og vil fortsette å prege hverdagsvalg og prioriteringer i tiden fremover. Vi fortsetter også å se et litt sammensatt bilde for norsk sjømat til Storbritannia. Mens det er en nedgang for både fryst filet og hel torsk, var det i januar økt eksportvolum av hyse på tvers av produkter, sier Norges sjømatråds utsending til Storbritannia, Victoria Braathen.

Nedgang for klippfisk

 • Norge eksporterte 9 131 tonn klippfisk til en verdi av 524 millioner kroner i januar
 • Verdien falt med 97 millioner kroner, eller 16 prosent, sammenlignet med januar i fjor
 • Volumet falt med 5 prosent
 • Brasil, Den dominikanske republikk og Portugal var de største markedene for klippfisk i januar

Eksportvolumet for klippfisk av sei økte 10 prosent i januar, til totalt 6 417 tonn og en eksportverdi på 269 millioner kroner.

For klippfisk av torsk sank eksportvolumet 29 prosent til 1 497 tonn, og en eksportverdi på 185 millioner kroner. Også for klippfisk av lange og brosme sank både eksportvolumet og eksportverdien i januar.

Halvering av volumet til Portugal

- Portugal, som er vårt største marked for klippfisk av torsk, hadde en halvering av eksportvolumet i januar, til kun 500 tonn. Av dette var 450 tonn klippfisk av torsk, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Eksportverdien for klippfisk til Portugal sank med 45 prosent, til 55 millioner kroner.

Størst vekst til Jamaica

Jamaica hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 11 millioner kroner, eller 76 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Jamaica endte på 618 tonn, noe som er 93 prosent høyere enn samme måned i fjor. Alt av klippfisk til Jamaica i januar var sei.

Nedgang i verdi volumvekst for saltfisk

 • Norge eksporterte 1 179 tonn saltfisk til en verdi av 72 millioner kroner i januar
 • Verdien falt med 4 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med januar i fjor
 • Det er en vekst i volum på 10 prosent
 • Portugal, Hellas og Italia var de største markedene for saltfisk i januar

Eksportvolumet av saltfisk til Portugal hadde en nedgang på31 prosent i januar, til 447 tonn. Eksportverdien til Portugal endte på 32 millioner kroner, noe som er 33 prosent lavere enn i fjor.

Størst verdivekst til Hellas

Hellas hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 6 millioner kroner, eller 83 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Hellas endte på 234 tonn, noe som er 118 prosent høyere enn samme måned i fjor. 141 tonn klippfisk av lange ble eksportert til Hellas i januar, og 93 tonn torsk.

Tørrfisk-økning

 • Norge eksporterte 422 tonn tørrfisk til en verdi av 104 millioner kroner i januar
 • Verdien økte med 10 millioner kroner, eller 11 prosent, sammenlignet med januar i fjor
 • Volumet falt med 7 prosent
 • Italia, Kroatia og Nigeria var de største markedene for tørrfisk i januar

Italia hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 20 millioner kroner, eller 30 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Italia endte på 284 tonn, noe som er 19 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Svak måned for sild

 • Norge eksporterte 20 984 tonn sild til en verdi av 403 millioner kroner i januar
 • Verdien falt med 12 millioner kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med januar i fjor
 • Volumet falt med 26 prosent
 • Polen, Tyskland og Litauen var de største markedene for sild i januar

- Med en total kvotereduksjon for all sild på 20 prosent, og NVG-sild på 24 prosent, er det naturlig at fangstene ligger under nivåene fra januar i fjor. I tillegg har et krevende fiske resultert i at det ble landet til sammen72 000 tonn i januar i år, mot 103 000 tonn i samme periode i fjor, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Redusert eksport av hel fryst sild

På markedssiden ser vi at trenden med redusert eksport av hel fryst sild til fordel for økt andel av filet fortsetter. Fryst filet sto for 70 prosent av eksporten i januar.

- De viktigste sildemarkedene Polen og Tyskland har en sterk måned, med en samlet økning på henholdsvis 28 prosent og 46 prosent på fryst filet. Samtidig økte prisen henholdsvis 6 prosent og 7,5 prosent i euro, sier Johnsen.

Fall i verdi og volum for makrell

 • Norge eksporterte 16 725 tonn makrell til en verdi av 384 millioner kroner i januar
 • Verdien falt med 112 millioner kroner, eller 23 prosent, sammenlignet med januar i fjor
 • Volumet falt med 34 prosent
 • Sør-Korea, Vietnam og Japan var de største markedene for makrell i januar

- I og med at Norge foreløpig ikke har en avtale om fiske i britisk sone på plass for inneværende år, var det utenlandske båter som i all hovedsak sto for landingene av makrell i januar, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Foreløpig kvote på 100 000 tonn

I år er det landet 29 000 tonn, mot 46 000 tonn i fjor i samme periode.

- Norge har ikke satt endelig kvote for makrellen for året i påvente av sluttføring av forhandlingene med andre kyststater. Det er satt en foreløpig kvote på 100 000 tonn, slik det også ble gjort i 2023, forklarer Johnsen.

Markedsmessig fortsetter trenden med økende priser i mange markeder, og med en snittpris på 2,13 dollar for makrell under 600 gram tangeres rekorden fra mars 2022.

God start på året for kongekrabbe

 • Norge eksporterte 202 tonn kongekrabbe til en verdi av 98 millioner kroner i januar
 • Verdien økte med 18 millioner kroner, eller 22 prosent, sammenlignet med januar i fjor
 • Det er en vekst i volum på 29 prosent
 • USA, Vietnam og Hongkong SAR var de største markedene for kongekrabbe i januar

Til tross for en reduksjon på 60 prosent i kongekrabbekvoten, har eksportverdien i januar økt med 22 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Sterk økning i eksportvolumet av fryst kongekrabbe

- Verdiøkningen skyldes en sterk økning i eksportvolumet av fryst kongekrabbe, noe som kommer av at det har vært kongekrabbe igjen på varelager fra fjoråret. I tillegg har det vært en prisvekst på levende kongekrabbe til tross for en volumnedgang på 20 prosent, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Marte Sofie Danielsen.

Prisen på levende kongekrabbe økte med 45 kroner, til 520 kroner per kilo, sammenlignet med januar i fjor.

Størst vekst til USA

USA hadde størst verdivekst denne måneden, med en vekst på 22 millioner kroner, eller 62 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til USA endte på 103 tonn, noe som er 35 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Snittprisen på fryst kongekrabbe til USA var på 608 kroner per kilo, mens levende var på 539 kroner per kilo.

Stort fall for snøkrabbe

 • Norge eksporterte 123 tonn snøkrabbe til en verdi av 10 millioner kroner i januar
 • Verdien falt med 24 millioner kroner, eller 70 prosent, sammenlignet med januar i fjor
 • Volumet falt med 58 prosent
 • Danmark og Canada var de største markedene for snøkrabbe i januar

- Hovedårsaken til det store volumfallet skyldes at det har vært mindre igjen på varelager fra året før. Det var ikke tilfellet i januar i fjor, da det lå mye på varelager fra 2022. Det har vært et godt snøkrabbefiske i januar, så eksportvolumene forventes å ta seg opp igjen fra februar, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Marte Sofie Danielsen.

Størst verdivekst til Danmark

Snøkrabben har i januar hovedsakelig gått til transittmarkedet Danmark, som hadde størst verdivekst med en økning på 9 millioner kroner sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Danmark endte på 111 tonn.

- I januar var kiloprisen for fryst snøkrabbe 83 kroner, noe som er den laveste i en januar-måned siden 2015, som var det første året vi begynte å eksportere snøkrabbe. Sammenlignet med januar i fjor er nedgangen 29 prosent, forklarer Danielsen.

Stor økning i rekevolumet

 • Norge eksporterte 1 693 tonn reker til en verdi av 89 millioner kroner i januar
 • Verdien var uendret fra samme måned i fjor
 • Det er en vekst i volum på 48 prosent
 • Sverige, Island og Danmark var de største markedene for reker i januar

Selv om volumet har økt med hele 48 prosent, er verdien uendret.

- Dette skyldes økte volum til lavere priser og lavere volum av dyrere produkter. I tillegg har det vært en sterk vekst i eksporten av fryste industrireker til Island, samtidig som at prisen er mer enn halvert, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Marte Sofie Danielsen.

Nedgang for fryste pillede reker

Island hadde størst verdivekst i januar, med 688 tonn, til en verdi av 14 millioner kroner, mot ingenting i fjor.

Samtidig har det vært en volum- og verdinedgang på 34 prosent for fryste pillede reker. Volumet er redusert med 266 tonn, mens prisen har gått ned med 3 prosent målt i norske kroner, og 9 prosent målt i euro.

Målt i verdi totalt var Sverige det største markedet for reker i januar, med 239 tonn til en verdi av 21 millioner kroner.