Norge eksporterte sjømat for 13,3 milliarder kroner i februar. Det er en økning på 339 millioner kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

- Takket være stor verdivekst for laks, ørret, torsk og snøkrabbe ble eksportverdien i februar løftet til et historisk høyt nivå. Verdien på den norske sjømateksporten har nå økt hver eneste måned i tre år, noe som aldri har skjedd før, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Sist gang det var nedgang i eksportverdien var i februar 2021. I hver av de påfølgende 36 månedene har den norske sjømateksporten hatt verdivekst, sammenliknet med samme måneder året før.

Se flere nøkkeltall her!

Global prisvekst og valutaeffekt

- Til tross for at det i denne perioden har vært koronapandemi, krigsutbrudd i Europa og svekket økonomi, har den norske sjømaten opplevd god etterspørsel i sjømatmarkedet. I tillegg har kombinasjonen av en høy global prisvekst og en svak norsk krone bidratt til den tre år lange verdiveksten, forklarer Chramer.

Verdifall tre måneder på rad målt i euro

- Det store bildet er at vi fortsatt eksporterer lavere volum til høyere verdier målt i norske kroner. Samtidig har eksportverdien målt i euro nå falt tre måneder på rad, og i hele åtte av de 12 siste månedene. Dette illustrerer tydelig hvor valutadrevet eksporten er, sier Christian Chramer.

I februar var Europa igjen det viktigste markedet for norsk sjømat. Hit gikk 67 prosent av eksporten målt i verdi. Asia (22 prosent) og USA (8 prosent) følger på plassene bak.

- Når det gjelder laks, var det i februar en tydelig dreining fra hel fisk mot mer bearbeidede produkter. Andelen eksportert filet har aldri vært høyere i en februar måned før, sier Chramer.

Rekord for torsk og kvalitetsmerket skrei

For torsk ble februar en historisk god eksportmåned målt i verdi.

- Til tross for lavere kvoter sammenlignet med i fjor, var det rekordhøy eksportverdi for både torsk og skrei i en februar måned. Hele 31 prosent av eksportverdien av fersk villfanget torsk var skrei. Dette er en langt høyere andel enn tidligere år og vitner om både god kvalitet på fangsten og stor etterspørsel i markedene, forklarer Christian Chramer.

Fakta om sjømateksporten i februar

 • De største markedene for norsk sjømateksport i februar var Polen, Danmark og USA
 • Det ble eksportert sjømat til totalt 114 land i februar. Dette er tre flere enn samme måned i fjor
 • Danmark hadde størst verdivekst denne måneden med en økning i eksportverdi på 179 millioner kroner, eller 18 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Verdivekst og volumfall for laks

 • Norge eksporterte 78 522 tonn laks til en verdi av 9,1 milliarder kroner i februar
 • Verdien økte med 423 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med februar i fjor
 • Volumet falt med 3 prosent
 • Polen, Danmark og Frankrike var de største markedene for laks i februar

Det var stor variasjon i utviklingen for de forskjellige produktkategoriene for laks i forrige måned.

- Andelen filet har aldri vært høyere enn i februar i år. Verdimessig sto filet og annen bearbeidet laks for 30 prosent andel av eksporten. Forrige rekord var satt i januar i år, med 27 prosent bearbeidede produkter, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Danmark øker mest

Mens eksporten av fersk hel laks gikk tilbake med 9 prosent, til 61 765 tonn, økte eksporten av fersk laksefilet med 41 prosent, til 12 643 tonn. Fryst filet av laks gikk tilbake med 12 prosent, til 4 819 tonn.

- Danmark hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 232 millioner kroner, eller 45 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor, sier Aandahl.

Eksportvolumet til Danmark endte på 7 707 tonn, noe som er 42 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Enorm vekst for ørret

 • Norge eksporterte 4 767 tonn ørret til en verdi av 454 millioner kroner i februar
 • Verdien økte med 130 millioner kroner, eller 40 prosent, sammenlignet med februar i fjor
 • Det er en vekst i volum på 62 prosent
 • Ukraina, USA og Thailand var de største markedene for ørret i februar

- I motsetning til laks var det fersk hel fisk som volummessig økte mest for ørreten, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Fersk hel ørret økte i volum med 118 prosent, til 3 457 tonn, mens fersk filet gikk tilbake med 15 prosent, til 368 tonn. Fryst filet gikk tilbake med 58 prosent, til 67 tonn.

Stor økning til Ukraina

Ukraina hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 85 millioner kroner, eller 650 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Ukraina endte på 1 151 tonn, noe som er 641 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Verdifall for fersk torsk

 • Norge eksporterte 7 696 tonn fersk torsk til en verdi av 474 millioner kroner i februar
 • Verdien falt med 4 millioner kroner, eller 1 prosent, sammenlignet med februar i fjor
 • Volumet falt med 1 prosent
 • Danmark, Nederland og Spania var de største markedene for fersk torsk i februar

Det har vært økte landinger, økt eksport av oppdrettstorsk og en svak nedgang i totalt eksportvolum av fersk torsk i februar.

Høyere andel stor torsk

- Mer fersk torsk er blitt igjen i Norge til konsum og bearbeiding sammenlignet med februar i fjor. Noe av årsaken kan være at det har vært en høyere andel stor torsk i årets landinger og at mye av den store torsken har gått til salting, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Oppdrettstorsk sto for 12 prosent av eksporten av fersk torsk

Eksportvolumet av oppdrettstorsk endte på 1 117 tonn, med en eksportverdi på 59 millioner kroner. Dette er en økning på 22 prosent i volum, og 33 prosent i verdi sammenlignet med februar i fjor.

- Oppdrettstorsk sto for 12 prosent av eksporten av fersk torsk i februar. Mens transittlandet Danmark var det største markeder for fersk villtorsk i forrige måned, var det et annet transittland, Nederland, som var største marked for oppdrettstorsken, forklarer Brækkan.

Økt volum til Spania

Spania hadde størst verdivekst for fersk torsk denne måneden, med en økning i eksportverdi på 17 millioner kroner, eller 42 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Spania endte på 921 tonn, noe som er 50 prosent høyere enn samme måned i fjor.

- Både oppdrettstorsk og villfanget torsk økte i volum til Spania i februar. Vi må helt tilbake til 2018 for å finne forrige februar med høyere volum til dette markedet. Det skjer til tross for at torskekvotene i dag er langt lavere enn da, understreker Eivind Hestvik Brækkan.

Historisk god februar for kvalitetsmerket skrei

 • Norge eksporterte 1 906 tonn skrei til en verdi av 129 millioner kroner i februar
 • Verdien økte med 31 millioner kroner, eller 31 prosent, sammenlignet med februar i fjor
 • Det er en vekst i volum på 40 prosent
 • Danmark, Spania og Sverige var de største markedene for skrei i februar

Det var rekordhøy eksportverdi for skrei i en enkeltmåned, 21 millioner kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i mars 2023.

Hele 31 prosent av eksporten av fersk villtorsk i februar var kvalitetsmerket skrei, noe som er den høyeste andelen noensinne.

Økende etterspørsel i Spania

Både eksportverdi og eksportvolum økte til alle våre tre største markeder i februar, og det var Spania som hadde størst vekst.

- Vi ser en økende etterspørsel etter skrei i Spania, med flere supermarkeder som selger skrei enn i fjor. Det er derfor ekstra gledelig å se at tilførselen fortsetter å øke i februar, selv med den betydelige kvotenedgangen, sier Norges sjømatråds utsending til Spania, Tore Holvik.

Forventer solid skreisesong

Eksportverdien til Spania økte med 19 millioner kroner, eller 101 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Spania endte på 627 tonn, noe som er 120 prosent høyere enn samme måned i fjor.

- Når vi vet at betydelige volum av skrei ankommer Spania via transittmarkedet Danmark, ligger dette an til å bli en solid skreisesong i vårt største skreimarked, forklarer Holvik.

God måned for fryst torsk

 • Norge eksporterte 5 723 tonn fryst torsk til en verdi av 335 millioner kroner i februar
 • Verdien økte med 40 millioner kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med februar i fjor
 • Det er en vekst i volum på 10 prosent
 • Storbritannia, Vietnam og USA var de største markedene for fryst torsk i februar

Kina svekket seg kraftig gjennom fjoråret, mens andre bearbeidingsmarkeder i Asia og Øst-Europa tar en større rolle.

Storbritannia er igjen Norges største marked

- Storbritannia var i fjor vårt største marked for fryst torsk, etter 13 år med Kina på førsteplass. I februar er Storbritannia nok en gang vårt største marked, mens Kina kun er vårt niende største destinasjonsland for fryst torsk, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Vietnam hadde med størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 78 millioner kroner, eller 537 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Vietnam endte på 1 859 tonn, noe som er 478 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Verdivekst for klippfisk

 • Norge eksporterte 5 413 tonn klippfisk til en verdi av 360 millioner kroner i februar
 • Verdien økte med 41 millioner kroner, eller 13 prosent, sammenlignet med februar i fjor
 • Volumet falt med 2 prosent
 • Portugal, Den dominikanske republikk og Brasil var de største markedene for klippfisk i februar

Mens klippfisk av sei falt i både volum og verdi i februar, var det en kraftig økning for klippfisk av torsk. Eksportverdien for klippfisk av torsk endte på 217 millioner kroner i februar, en økning på 141 prosent fra i fjor, mens eksportvolumet økte 146 prosent til 1 913 tonn.

For klippfisk av sei sank eksportverdien 36 prosent til 130 millioner kroner, mens eksportvolumet sank 24 prosent til 3 264 tonn.

Spennende utvikling

- Utviklingen framover blir spesielt spennende for klippfisk av torsk. Med en større andel fangst av stor torsk enn i fjor, har tilgangen på stortorsk for klippfiskproduksjon vært bedre enn ventet, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Tøffere kamp om råstoffet

Den store kvotenedgangen gjør at klippfiskprodusentene i likhet med alle andre får en betydelig tøffere kamp om råstoffet.

- Vårt største klippfiskmarked Portugal forventes å få økt kjøpekraft i år, noe som kan løfte etterspørselen, forklarer Brækkan.

Portugal hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 135 millioner kroner, eller 309 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Portugal endte på 1 644 tonn, noe som er 278 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Økning for saltfisk

 • Norge eksporterte 2 347 tonn saltfisk til en verdi av 156 millioner kroner i februar
 • Verdien økte med 15 millioner kroner, eller 11 prosent, sammenlignet med februar i fjor
 • Det er en vekst i volum på 14 prosent
 • Hellas, Portugal og Spania var de største markedene for saltfisk i februar

Portugal hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 12 millioner kroner, eller 23 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Portugal endte på 657 tonn, noe som er 2 prosent lavere enn samme måned i fjor.

God måned for tørrfisk

 • Norge eksporterte 433 tonn tørrfisk til en verdi av 113 millioner kroner i februar
 • Verdien økte med 11 millioner kroner, eller 11 prosent, sammenlignet med februar i fjor
 • Det er en vekst i volum på 8 prosent
 • Italia, Kroatia og Canada var de største markedene for tørrfisk i februar

Eksportvolumet for tørrfisk av torsk til vårt største tørrfiskmarked Italia sank 7 prosent i februar til 252 tonn, mens eksportverdien falt 4 prosent til 78 millioner kroner.

Canada hadde størst verdivekst denne måneden, med en eksportverdi på 8 millioner kroner, mot ingenting i fjor. Eksportvolumet endte på 30 tonn.

Stort fall for sild

 • Norge eksporterte 16 223 tonn sild til en verdi av 302 millioner kroner i februar
 • Verdien falt med 96 millioner kroner, eller 24 prosent, sammenlignet med februar i fjor
 • Volumet falt med 41 prosent
 • Polen, Litauen og Egypt var de største markedene for sild i februar

I likhet med januar er landingene fra sildefiskeriet i februar betydelig lavere sammenlignet med samme måned i 2023. Så langt er det landet 100 000 tonn, mot 160 000 tonn i fjor.

Prisnivået i førstehåndsomsetningen ligger betydelig over samme periode i fjor med en snittpris til konsum på NVG-sild på 10,58 mot 7,78 kroner per kilo, og Nordsjøsilda med 8,74 mot 4,33 kroner per kilo.

Laveste volum for hel fryst sild på 32 år

- De lave landingsvolumene påvirker eksporten. Trenden med mindre eksport av hel fryst sild til fordel for filet og videreforedlede produkter fortsetter. I februar ble det eksportert omtrent 4 500 tonn hel fryst sild. Vi må tilbake til 1992 for å finne lavere tall i samme måned, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

For fryst filet er det så langt i år en nedgang i 6 prosent i volum, mens verdien har økt fra 440 til 495 millioner, en økning på 12,5 prosent.

Verdivekst til Polen og Tyskland

- Prisene i norske kroner er opp med 20 prosent, og i euro med 15 prosent. Polen og Tyskland er de viktigste filetmarkedene, og eksportverdien hit har økt med 16 prosent, mens volumene er stabile, forklarer Johnsen.

Svak måned for makrell

 • Norge eksporterte 20 355 tonn makrell til en verdi av 479 millioner kroner i februar
 • Verdien falt med 126 millioner kroner, eller 21 prosent, sammenlignet med februar i fjor
 • Volumet falt med 34 prosent
 • Sør-Korea, Vietnam og Japan var de største markedene for makrell i februar

I januar og februar ble det landet 35 000 tonn makrell sammenlignet med 48 000 tonn i samme periode i 2023. Dette påvirker eksporten, som faller i volum mens prisene øker.

Eksportprisen for makrell under 600 gram var i snitt for februar på 22,61 kroner, noe som er det høyeste som er registrert. I dollar var snittprisen 2,14, noe som er det høyeste siden mai 2012.

Tidenes beste februar for kongekrabbe

 • Norge eksporterte 170 tonn kongekrabbe til en verdi av 97 millioner kroner i februar
 • Verdien økte med 17 millioner kroner, eller 21 prosent, sammenlignet med februar i fjor
 • Volumet falt med 1 prosent
 • USA, Spania og Canada var de største markedene for kongekrabbe i februar

Dette er den høyeste eksportverdien for kongekrabbe i en februar måned noensinne.

Verdiveksten er drevet av en volumøkning på 225 prosent for fryst kongekrabbe, samt en prisøkning for levende kongekrabbe på 38 prosent.

Rekordhøy pris på levende kongekrabbe

Det er rekordhøy pris på levende kongekrabbe, med 632 kroner per kg i februar. Det er syv kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i mai 2022.

- Frem mot kinesisk nyttår har etterspørselen etter levende kongekrabbe til kinesiske miljøer i USA vært høy. Sammen med en lavere tilførsel som følge av sanksjonene mot russisk krabbe, har dette ført til en prisvekst, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Marte Sofie Danielsen.

Størst vekst til USA

USA hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 42 millioner kroner, eller 304 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til USA endte på 94 tonn, noe som er 210 prosent høyere enn i februar i fjor.

Rekordsterk måned for snøkrabbe

 • Norge eksporterte 2 615 tonn snøkrabbe til en verdi av 285 millioner kroner i februar
 • Verdien økte med 170 millioner kroner, eller 148 prosent, sammenlignet med februar i fjor
 • Det er en vekst i volum på 131 prosent
 • USA, Nederland og Japan var de største markedene for snøkrabbe i februar

Et godt fiskeri og økt kvote har ført til rekordhøy eksportverdi for snøkrabbe i en enkeltmåned, 84 millioner kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i juli 2021.

Det gjenstår nå under 25 prosent av totalkvoten for snøkrabbe.

Sterk volumvekst

- Verdiveksten er drevet av en volumvekst på 1 485 tonn, samt en liten prisøkning på både fryst og levende snøkrabbe. I februar ble det rekordhøy eksportverdi for levende snøkrabbe på over 1,4 millioner kroner. Det ble eksportert 5 tonn levende snøkrabbe, som hovedsakelig har gått til Sør-Korea, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Marte Sofie Danielsen.

USA hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning på 95 millioner kroner, eller 296 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til USA endte på 1 090 tonn, noe som er 291 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Vekst i verdi og fall i volum for reker

 • Norge eksporterte 1 498 tonn reker til en verdi av 108 millioner kroner i februar
 • Verdien økte med 20 millioner kroner, eller 23 prosent, sammenlignet med februar i fjor
 • Volumet falt med 3 prosent
 • Danmark, Sverige og Storbritannia var de største markedene for reker i februar

Eksporten av fryste pillede reker i pakning over og under 2 kg utgjorde størst verdi for reker i februar, med nesten 50 millioner kroner.

- Dette er en nedgang på 2 prosent sammenlignet med februar i fjor, noe som skyldes lavere volum. Største marked for fryste pillede reker var Storbritannia, som har en økning på 19 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Marte Sofie Danielsen.

Størst verdivekst for kokte skallreker

Eksporten av fryste, kokte skallreker hadde derimot størst verdivekst denne måneden, med en økning på 41 millioner kroner, eller 778 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksporten av ferske skallreker følger etter, med en vekst på 1,5 millioner kroner, eller 24 prosent. I motsatt ende bidrar fryste rå industrireker med den største verdinedgangen, med en nedgang på 18 millioner kroner, eller 97 prosent.

- Hub-markedet Danmark hadde størst verdivekst totalt for reker denne måneden, med en økning på 29 millioner kroner, eller 413 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor, forklarer Danielsen.

Eksportvolumet til Danmark endte på 645 tonn, noe som er 413 prosent høyere enn februar i fjor. Mesteparten av dette var fryste, kokte skallreker.