SalMar ønsker å øke kunnskapen om laksens biologi. De skal bruke 500 millioner NOK på å etablere Salmon Living Lab, for å forbedre og utvikle hele næringskjeden.

– Gjennom samarbeid med andre aktører og mer grunnforskning skal «Salmon Living Lab» bidra til å gi verden sunn og bærekraftig sjømat. Samtidig trenger vi å se på laksens bærekraft, fiskevelferd og hvordan vi utnytter både havet og innsatsfaktorene enda bedre, sa konserndirektør i SalMar, Frode Arntsen, på Sjømatrådets laksekonferanse i Bergen i juni.

Gikk du glipp av laksekonferansen?
Se den i opptak her!

– Tiden inne for å erkjenne utfordringene

De siste 3–4 årene har den globale etterspørselen etter laks økt, mens produksjonen i Norge har stagnert.

– Lakseproduksjonen er blitt en høyteknologisk industri som har lykkes med en rekke gode løsninger og bragt oss fremover. Det er likevel andre faktorer som har utviklet seg i feil retning. Både fôrfaktoren, andelen skadet fisk og dødeligheten har økt. Nå er tiden inne for å erkjenne utfordringene og øke kunnskapen om laksens biologi, sa Arntsen fra scenen.

Samhandling mellom kritikere og forskere

For å bidra til dette har SalMar lansert initiativet «Salmon Living Lab». Det skal være en samhandling mellom kritikere og forskere, og skal bidra til å snu den negative utviklingen knyttet til biologiske utfordringer i lakseproduksjon.

– «Salmon Living Lab» skal tette kunnskapshull, søke etter ny innsikt og tiltrekke seg samarbeidspartnere med ledende bransjeekspertise. Nå jobber vi med å finne ut hvordan vi skal organisere oss, sa Frode Arntsen.

Over 100 interessenter har meldt seg

– Hvor stort potensial ser du i dette prosjektet?

– Vi tror at potensialet når det gjelder vekst, overlevelse og bedret helse for laksen er stort. I tillegg har vi store forventninger til ernæring og kombinasjonen av biologi og teknologi.

Salmar har allerede knyttet til seg fôrprodusenten Cargill som en av sine partnere, og totalt har over 100 interessenter meldt seg med ønske om å bidra.

Skal være et innovasjonssenter

– Vi trenger ledende kunnskap i hele verdikjeden, helt fra genetikk og frem til sluttproduktet. Vi ønsker å skape et innovasjonssenter for å forbedre og utvikle næringskjeden innen lakseoppdrett. Noe av resultatene vil være offentlig, mens noe vil være mer selskapsspesifikt, forklarte han.

I likhet med de fleste havbruksselskaper opplevde også SalMar en rekke produksjonsutfordringer sist vinter.

Krevende vinter på lokalitetene

– Vi har hatt flere lokaliteter som har vært sterkt angrepet av maneter. Sammen med lave sjøtemperaturer i Nord-Norge, sårbakterier og tidenes høyeste andel produksjonsfisk har det vært krevende, erkjente Arntsen fra scenen, før han raskt la til:

– I slike tider er det ekstra viktig å minne hverandre på at vi har et fantastisk produkt og dermed et veldig bra utgangspunkt. Selv om jorden består av 70 prosent vann, kommer kun tre prosent av all matproduksjon fra havet. FN har da også pekt på bærekraftig akvakultur som et sentralt tiltak for å kunne fø verdens voksende befolkning, så potensialet er stort.

– Godt rustet for bærekraftig vekst

SalMar har som mål å produsere rundt 360 000 tonn i løpet av en treårsperiode, noe som i så fall vil være en vekst på 35 prosent sammenlignet med 2023.

– Vi i Salmar skal jobbe for å forbedre hele verdikjeden, skape enda bedre bærekraft og skape en enda bedre laks og enda bedre fiskevelferd. Så skal vi sammen med alle gode krefter, og ikke minst Sjømatrådet, få hjelp til å få dette produktet ut i verden også de kommende årene, sa Frode Arntsen.

FAKTA
SalMar

  • Grunnlagt i 1991
  • Verdens nest største produsent av laks
  • Leverer laks til mer enn 50 land
  • Estimert slaktevolum i år: 277 500 tonn