Høsten er her og gradestokken kryper nedover, men det gjør ingenting når norsk laks virkelig har kommet inn i varmen hos italienerne. Nå lanseres en stor markedsføringskampanje for norsk laks i Italia.

Den 16. september starter den store markedsføringskampanjen for norsk laks i Italia. I totalt 5 uker kommer italienske TV-seere, digitale brukere og dagligvarebesøkende til å bli informert om helsefordelene ved å kjøpe norsk laks. Kampanjen vil følge det globale markedsføringskonseptet for norsk laks og vil gå bredt ut over hele landet gjennom TV, sosiale medier og i dagligvare.

I løpet av totalt 5 uker, fra 16. september til 6. oktober, og så igjen fra 14. til 27. oktober vil det kjøres 30-og 15-sekunders reklamesnutter på TV. Det vil i tillegg kjøres kampanjer på digitale flater som Facebook og Youtube, og dagligvarehandelen vil kjøre et utvidet program med fysiske butikkpromosjoner. 

Stort vekstmarked for norsk laks

Målet med kampanjen er å fremme posisjonen til norsk laks i det italienske markedet. Erfaringene Sjømatrådet sitter igjen med fra en lignende kampanje i Spania viser at dette har potensiale til å bli en kjempesuksess.

Bakgrunnen for kampanjen er den høye preferansen for norsk laks blant italienske konsumenter. Fra 2010 til 2017 har eksportverdien av norsk laks til Italia vokst med 257 %, hvilket er den høyeste veksten i prosent for alle eksportmarkeder. En viktig årsak til veksten er den sterke sushitrenden i Italia, og vi ser at innenfor sjømat til hverdagsmiddag har laks blitt mest foretrukket. Potensialet for å utvikle markedet ytterligere er altså stort.

For mer informasjon omkring kampanjen, kontakt fiskeriutsending Trym Eidem Gundersen.