Norges sjømatråd tildeler norske sjømatbedrifter lisens til å merke og selge skrei med kvalitetsmerket for skrei.

Kvalitetsmerket Skrei er fersk skrei som er villfanget i perioden 1. januar til 30. april i de naturlige gyteområdene til skrei innenfor Norges økonomiske sone og som er utvalgt og pakket etter bestemte krav definert i kvalitetsstandarden – NS 9406:16 – Skrei.

Standardens formål er å bidra til god og stabil kvalitet på fersk skrei og produkter av skrei. Det legges ned ekstra arbeid i å ta vare på kvaliteten på denne fisken. Kun skrei som oppfyller kravene i standarden kan selges med kvalitetsmerket. Skreien er et sesongprodukt, hvor fiskens innsig varierer fra år til år.

I følge kvalitetsstandarden skal hel fersk Skrei blant annet være pakket innen 12 timer etter fangst. Hel fersk Skrei skal merkes individuelt og ligge i kasser med kvalitetsmerket. Filetprodukter av kvalitetsmerket Skrei skal ha skreimerket på emballasjen.

Norske sjømatbedrifter inngår lisensavtale med Norges sjømatråd for å benytte kvalitetsmerket for Skrei. Ved å inngå avtale med Sjømatrådet forplikter bedriften seg til å lojalt følge kvalitetskravene som beskrives i NS 9406:16. Bedriften forplikter seg også til å la tredjepart/sertifiseringsorgan kontrollere at praktisering av merking med kvalitetsmerket for skrei er i overenstemmelse med kvalitetsstandarden.

Her finner du oversikten over godkjente eksportører og pakkerier for kvalitetsmerket Skrei for 2018-sesongen. Oppdatert liste per 30. januar 2018: