For første gang har Sjømatrådet laget en omfattende digitalrapport for de pelagiske fiskeartene sild og makrell. 

Rapporten, som heter "Fiskemarked pelagisk", ligger digitalt på seafood.no og skal gi eksportører og produsenter et innblikk i Norges viktigste markeder for makrell og sild.

- Vi har aldri laget noe slikt før, og vi har valgt å fokusere på makrellmarkedene Japan, Vietnam, Sør-Korea og Kina, samt sildemarkedene Polen og Tyskland. Dette er seks svært viktige markeder for norsk pelagisk eksport, sier prosjektleder Josefine Voraa. 

Norges posisjon i en verden med korona

Hun forteller at rapporten blant annet ser på markedsstørrelse, den generelle konkurransesituasjonen og Norges posisjon i det aktuelle markedet.

- Vi har også sett på hvordan korona har påvirket artene og de enkelte markedene, så her er det mye norske pelagikere kan ha interesse av å lese.

Josefine Voraa, prosjektleder Fiskemarked.
Prosjektleder Fiskemarked, Josefine Voraa.

 

Dette er nybrottsarbeid, for Sjømatrådet har i flere år hatt flere enkeltstående pelagiske rapporter om sild og makrell, men aldri før har resultatene blitt samlet på denne digitale måten. Josefine Voraa mener det er på høy tid at slik viktig innsikt deles med næringen på en enkel og oversiktig måte. 

- Selv om makrell og sild ikke er de store konsumartene i Norge, er dette både viktige og populære fiskearter i for eksempel Asia, Tyskland og Polen. Rapporten vår gir et oppdatert situasjonsbilde over hvor stor markedsandel vi har, hvem våre konkurrenter er, hvem som er konsumentene og hvordan trendbildet er akkurat nå, forteller Voraa.

Her kan du lese Fiskemarked pelagisk (krever innlogging).

Rapport nummer to i år

Sjømatrådet laget en tilsvarende rapport for skalldyr tidligere i år, og prosjektlederen forteller at den neste rapporten skal handle om hvitfisk. De digitale rapportene det her er snakk om erstatter Sjømatrådets tidligere publikasjon "Fiskemarked", som ble utgitt i trykket format.

Her kan du lese Fiskemarked skalldyr (krever innlogging)