Verdien av norsk sjømateksport har aldri vært høyere i en enkeltmåned enn i august. I forrige måned eksporterte Norge sjømat for 12,5 milliarder kroner. Det er en økning på 2,9 milliarder kroner, eller 30 prosent, sammenlignet med august i fjor.

Hittil i år har eksportverdien for norsk sjømat vokst med 21,2 milliarder kroner, eller 29 prosent, til en samlet verdi av 94 milliarder kroner, sammenlignet med de åtte første månedene i 2021.

Laks er eksportdriveren

- Det er særlig høye volum og priser på laks som er driveren for eksportrekorden i august. Dette er tidenes beste enkeltmåned for laks målt i verdi, mens det er august-rekord for sei, ørret, hyse og hele hvitfiskkategorien, sier konstituert administrerende direktør i Norges sjømatråd, Børge Grønbech.

Se flere nøkkeltall her!

Krevende tider

- Samtidig er vi inne i en periode med høy inflasjon, lavere kjøpekraft, utfordrende logistikk og økte produksjonskostnader. I tillegg er en styrking av kronen mot euro, som vi har sett i august, en utfordrende eksportfaktor. Det gjør at det fortsatt er krevende tider å drive global handel i, understreker Grønbech.

Hjemmekonsumet av sjømat faller

Sammenlignet med fjoråret faller hjemmekonsumet av sjømat i Europa.

- Dette er som forventet, da det i år er flere som reiser på ferie og spiser måltidene sine utenfor hjemmet. Det går altså mer sjømat til hotell-, restaurant- og kantine-segmentet. Dette er viktige og godt betalende kjøpere av norsk sjømat, sier Børge Grønbech.

I forrige måned var det verdivekst til alle de tre største markedene:

 • Nord-Amerika: 59 %
 • Asia: 33 %
 • Europa: 29 %

Like høy eksportverdi i august som i hele 1990

- Det er fortsatt stor global etterspørsel etter norsk sjømat, og det er gode nyheter for både sjømatnasjonen og eksportnasjonen Norge. Hvis vi sammenligner verdien på norsk sjømateksport i august i år, er den faktisk på samme nivå som for hele eksportåret i 1990. Det illustrerer veldig godt hvordan utviklingen har vært, sier Grønbech.

Rekordmåned for laks

 • Det ble eksportert 120 700 tonn laks til en verdi av 9,2 milliarder kroner i august.
 • Volumet økte med 7 prosent.
 • Verdien økte med 2,3 milliarder kroner, eller 34 prosent, sammenlignet med august i fjor.
 • Polen, Danmark og USA var de største markedene for norsk laks i august.

- Etterspørselen etter norsk laks fortsetter å øke. Selv om prisene har falt sammenlignet med tidligere i år, er lakseprisen rekordhøy for august måned, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Polen øker

Også veksten i eksportvolumet bidro til verdirekorden.

- Størst vekst i verdi var det til Polen, med 366 millioner kroner. Det var også stor vekst til andre nasjoner som i stor grad videreforedler laksen, slik som Nederland og Litauen, sier Aandahl.

Verdivekst for ørret

 • Det ble eksportert 5 400 tonn ørret til en verdi av 492 millioner kroner i august.
 • Volumet falt med 16 prosent.
 • Verdien økte med 91millioner kroner, eller 23 prosent, sammenlignet med august i fjor.
 • USA, Armenia og Thailand var de største markedene for norsk ørret i august.

- Selv om eksportvolumet har falt sammenlignet med volumet i august i fjor, førte prisøkningen for ørret til den sterkeste augustmåneden noensinne målt i verdi, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Endringer i varestrømmen

Krigen i Ukraina har ført til store endringer i varestrømmen for ørret.

- Belarus og Ukraina er de to markedene med størst fall i verdi for ørret i august. Markedene med størst vekst er Litauen og Kasakhstan, sier Aandahl.

Lavere landinger for fersk torsk

 • Norge eksporterte 1 600 tonn fersk torsk inkl. filet til en verdi av 88 millioner kroner i august.
 • Volumet falt med 34 prosent.
 • Verdien falt med 6 millioner kroner, eller 6 prosent, sammenlignet med august i fjor.
 • Danmark, Sverige og Tyskland var de største markedene for fersk torsk fra Norge i august.

Landingene av fersk torsk i august var betydelig lavere enn samme måned i fjor, noe som også ga utslag i lavere eksportvolum.

Vekst til Storbritannia

- Eksportvolumet sank til alle store destinasjonsmarkedene, med unntak av vårt fjerde største destinasjonsland Storbritannia. Her var det en økning på 14 tonn, til totalt 131 tonn, i august, hvor alt var fersk hel torsk, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Eksportprisen på fersk filet har heller aldri vært høyere, med 122 kroner per kilo, opp fra 85 kroner i august i fjor, mens volumet falt fra 221 til 189 tonn.

Sterk måned for fryst torsk

 • Norge eksporterte 5 800 tonn fryst torsk til en verdi av 314 millioner kroner i august.
 • Volumet økte med 67 prosent.
 • Verdien økte med 171 millioner kroner, eller 120 prosent, sammenlignet med august i fjor.
 • Kina, Storbritannia og Polen var de største markedene for fryst torsk fra Norge i august.

Størst økning til Kina

- Eksportprisen på fryst hel torsk holder seg på et rekordhøyt nivå, med en pris på over 54 kroner per kilo for tredje måned på rad. Volumet til alle de største destinasjonsmarkedene øker kraftig, med størst vekst til Kina, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Til Storbritannia fortsetter den kraftige økningen i eksportvolum fra forrige måned, med 1 400 tonn totalt i august, opp fra kun 600 tonn i fjor.

Verdivekst for klippfisk

 • Norge eksporterte 6 500 tonn klippfisk til en verdi av 418 millioner kroner i august.
 • Det er en reduksjon i volum på 6 prosent.
 • Verdien økte med 58 millioner kroner, eller 16 prosent, sammenlignet med august i fjor.
 • Portugal, Brasil og Den dominikanske republikk var de største markedene for norsk klippfisk i august.

Eksportvolumet til vårt største klippfiskmarked Portugal falt 27 prosent, eller 500 tonn, til totalt 1 400 tonn i august.

Spennende utvikling i Portugal

- Utviklingen i Portugal blir svært spennende å følge med på framover. Landet har høyest økonomisk vekst i EU, og det ligger an til at 2022 blir et rekordår for turisme. Samtidig fører høy inflasjon tik at svært mange portugisere får dårligere råd. I likhet med de fleste andre matvarer øker også klippfiskprisene i butikkene, sier Norges sjømatråds utsending til Portugal, Johnny Thomassen.

Klippfisk av sei øker volumet 10 prosent, eller 400 tonn, til totalt 3 900 tonn, mens klippfisk av torsk har en volumnedgang på 32 prosent, eller 900 tonn, til totalt 1 800 tonn.

Lave volum for saltfisk

 • Norge eksporterte 957 tonn saltfisk til en verdi av 56 millioner kroner i august.
 • Volumet økte med 8 prosent.
 • Verdien økte med 13 millioner kroner, eller 31 prosent, sammenlignet med august i fjor.
 • Portugal, Canada og Italia var de største markedene for norsk saltfisk i august.

Fortsatt vekst til Canada

- August er tradisjonelt sett en måned som er preget av lave volum for saltfisk, og Portugal er også denne måneden vårt største destinasjonsmarked. Det er også verdt å notere seg at Canada fortsetter veksten på saltfisk av både torsk og sei, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Eksportvolum av saltfisk til Canada har økt 80 prosent hittil i år, til totalt 1 300 tonn, med en eksportverdi på 50 millioner kroner, en økning fra 18 millioner kroner på samme tid i fjor.

Krevende måned for tørrfisk

 • Norge eksporterte 107 tonn tørrfisk til en verdi av 19 millioner kroner i august.
 • Volumet falt med 59 prosent.
 • Verdien falt med 22 millioner kroner, eller 54 prosent, sammenlignet med august i fjor.
 • Italia, USA og Nigeria var de største markedene for norsk tørrfisk i august.

Rekordsterk måned for sild

 • Norge eksporterte 14 000 tonn sild til en verdi av 210 millioner kroner i august.
 • Volumet økte med 24 prosent.
 • Verdien økte med 68 millioner kroner, eller 48 prosent, sammenlignet med august i fjor.
 • Tyskland, Polen og Litauen var de største markedene for norsk sild i august.

Eksporten på 210 millioner kroner for august er ny rekord. Den forrige var på 192 millioner kroner fra 2018. Volummessig er det derimot ingen rekord. Den er på over 30 000 tonn fra 1997.

Høye priser

- Det er prisene som driver verdien oppover sammenlignet med fjoråret. Samtidig meldes det om at det er noe mindre etterspørsel i noen markeder og på en del produkter faller prisene fra juli til august, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Økt konsum i Tyskland

I et viktig marked som Tyskland økte konsumet av sild kraftig under koronapandemien, men falt tilbake da pandemirestriksjonene ble opphevet. Nå kan det imidlertid tyde på at konsumet er på vei oppover igjen som følge av prisøkning på matvarer og energi. Konsumet i juli økte med 7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

- Hvis vi ser vi på eksporten til de ulike markedene, kan det være store variasjoner fra år til år. Dette henger i hovedsak sammen med at de fleste sildeproduktene er fryste produkter som kan lagres, samt at fangstmønsteret varierer fra år til år, sier Jan Eirik Johnsen.

Nedgang for makrell

 • Norge eksporterte 26 900 tonn makrell til en verdi av 464 millioner kroner i august.
 • Det er en nedgang i volum på 20 prosent.
 • Verdien falt med 5 millioner kroner, eller 1 prosent, sammenlignet med august i fjor.
 • Kina, Egypt og Japan var de største markedene for norsk makrell i august.

I år som i fjor ble det en rekordtidlig start for makrellfisket på grunn av en høy kvote og manglende tilgang til å fiske i britisk sone.

Vekst til viktige asiatiske markeder

- Det meldes at det har vært noe varierende kvalitet, noe som er forventet i sommermånedene, men at det samtidig har vært mye makrell av god kvalitet. Dette ser vi også på eksporten der de kvalitetsbevisste asiatiske markedene har kommet godt i gang. Det er en økning i eksporten sammenlignet med fjoråret for viktige markeder som Japan, Sør-Korea, Thailand og Vietnam, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

God måned for reker

 • Det ble eksportert 2 200 tonn reker til en verdi av 108 millioner kroner i august.
 • Det er en økning i volum på 134 prosent.
 • Verdien økte med 39 millioner kroner, eller 56 prosent, sammenlignet med august i fjor.
 • Island, Sverige og Storbritannia var de største markedene for norske reker i august.

Hittil i år har det vært et godt rekefiske i Barentshavet med økte landinger. Det gir utslag på eksporten av fryste reker i august.

Økt eksport av rå reker

- Island var den største mottakeren av norske reker, med 1 270 tonn fryste industrireker i august. Dermed fortsetter utviklingen som vi har sett hittil i år med økt eksport av fryste rå reker til industrien på Island, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

Sterk vekst til Storbritannia

Eksporten av fryste pillede reker økte med 2 prosent i volum og 14 prosent i verdi. Storbritannia fortsetter å være et sterkt marked for fryste pillede reker med en økning i eksporten på åtte millioner kroner (+ 81 %) og 86 tonn (+ 65 %) sammenliknet med august i fjor.

Til Sverige gikk eksporten ned med henholdsvis 29 prosent i volum og 17 prosent i verdi. Størst nedgang var det for fryste pillede reker under 2 kilo.

Volumnedgang for kongekrabbe

 • Norge eksporterte 191 tonn kongekrabbe til en verdi av 103 millioner kroner i august.
 • Det er en nedgang i volum på 41 prosent.
 • Verdien falt med 45 millioner kroner, eller 31 prosent, sammenlignet med august i fjor.
 • Sør-Korea, Hon Kong SAR og USA var de største markedene for norsk kongekrabbe i august.

Krevende logistikk til Asia

- August er som regel en av de beste månedene for eksport av norsk kongekrabbe. En krevende logistikk til enkelte asiatiske markeder for levende og en tregere etterspørsel etter fryst kongekrabbe gjør at volumet går ned sammenlignet med tidligere år, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

Fortsatt høye priser

Eksportprisen for både levende og fryst holder seg på et høyt nivå. Eksportprisen for levende i august var på 513 kroner per kilo, noe som er 17 prosent høyere enn i 2021 og 55 prosent høyere enn i 2020.

For fryst kongekrabbe var eksportprisen i august på 855 kroner per kilo, noe som er 56 prosent høyere enn i 2021 og 145 prosent høyere enn i august 2020.

Verdivekst for snøkrabbe

 • Norge eksporterte 65 tonn snøkrabbe til en verdi av 10 millioner kroner i august.
 • Det er en økning i volum på 102 prosent.
 • Verdien økte med 2 millioner kroner, eller 18 prosent, sammenlignet med august i fjor.
 • USA var det største markedet for norsk snøkrabbe i august.