Det vil være tillatt å bruke både gamle og nye skreimerker i sesongen 2023. Dette gjelder klistremerker til kasser og tagger til å merke hel fisk. 

Vi har tidligere informert om at gamle skreimerker ikke vil være gyldige fra og med sesongen 2023.

Det er flere skreipakkere som har lager av tidligere års merker. Dette utgjør til sammen store økonomiske verdier. I tillegg vil det av hensyn til miljøet være svært uheldig å måtte kaste merkene. Overgangsordningen hvor både gamle og nye merker kan brukes gjelder kun for sesongen 2023.

Sjømatrådet oppfordrer likevel alle aktører til å ta det nye merket i bruk i alle andre sammenhenger der det kommuniseres om kvalitetsmerket skrei. Sjømatrådets materiell og kommunikasjon vil utelukkende inneholde det nye merket.

Berørte aktører i skreimarkedene blir informert.

Fra sesongen 2024, vil det ikke være mulig å bruke det gamle merket, og nye merker bestilles som normalt, gjennom bestillingsskjemaet. Alle om har fått svar på lisenssøknaden finner skjemaet som en del av denne informasjonen.

Om det er noen spørsmål eller kommentarer, vennligst ta kontakt med Sara Møllebakken hos Sjømatrådet.