Sjømat er dessverre en taper når forbrukere kjøper dagligvarer på nett. Manglende tillit til produktet er hovedårsaken til at netthandlerne er skeptiske til å kjøpe sjømat.

Mange har lært at man ikke skal kjøpe fisk på mandager, for da kan hende at den ikke er fersk. Forbrukere læres opp til å kvalitetssjekke fisken ved å undersøke glansen, øynene, gjellene og fastheten på fisken. Denne muligheten har man som kjent ikke når man kjøper sjømat på nett og våre undersøkelser i Frankrike viser at dette er et problem.

For å svare på ulike behov utvikler bedrifter teknologiske løsninger som skal svare på de utfordringene forbrukergruppene har. Noen forbrukere ønsker for eksempel ikke å bruke tid på dagligvarehandel. For å svare på dette er et utviklet ulike tjenester som er skreddersydd for en hektisk hverdag. «Dagligvarer on demand», som det kalles. Mange har etter hvert blitt kjent med disse nye løsningene; matkasser, online-handel levert på døren og online-handel der du henter varene i butikk. Men Sjømatrådets tall fra Frankrike viser at forbrukere er skeptiske til å handle fisk på denne måten.

Sjømatrådets undersøkelse viser at de tradisjonelle kanalene for å kjøpe matvarer er klart størst, men dagligvarehandel på nett øker. I Norge er det fortsatt relativt få som har tatt i bruk disse nye løsningene, mens i Vest-Europa og Asia ser vi at flere og flere har endret sine kjøpsvaner.

"Skepsisen for å kjøpe sjømat på nett er mye sterkere enn for dagligvarer generelt."

Undersøkelsen i Frankrike viser at 10% av forbrukerne handler matvarer online i dag, og 28% mener det er sannsynlig at de vil gjøre det i løpet av de neste 12 månedene. Men av de som vurderer å handle matvarer online er det bare 8 små prosent som mener det er sannsynlig at de vil kjøpe sjømat på nett. Dette viser at skepsisen for å kjøpe sjømat på nett er mye sterkere enn for dagligvarer generelt. Forbrukerne ønsker å vurdere fisken med egne øyne i fiskedisken, bestemme om kvaliteten er god nok og velge ut produktene selv. Forbrukerne frykter også at det kan bli brudd i kjølelenken før produktet når hjemmet.

En forutsetning for å selge sjømatprodukter over nett er at de kommer ferdigpakket til forbrukerne. Problemet er at forbrukerne i mange land ikke stoler på ferdigpakkede produkter. I Spania er det 29% som ikke kjøper ferdigpakket laks fordi de ikke stoler på at den er fersk, og i Frankrike er det 20% som mener det samme. Det er med andre ord et problem at forbrukerne er skeptiske til å kjøpe ferdigpakkede produkter generelt og for å kjøpe fisk på nett.

Netthandel har kommet for å bli og er en trend som må tas på alvor. Potensialet for netthandel av sjømat er stort, men på dette området er det mange utfordringer som må løses. Tillit er nøkkelen til sjømatsuksess på nett.

SKREVET AV: Ida Susann Svensson