Å søke på en utlyst stilling er spennende. En god søknad er ofte inngangsbilletten til å bli invitert på intervju. 

Derfor lønner det seg å bruke tid på søknaden slik at den er målrettet mot den utlyste stillingen og at det tydelig kommer frem at du er både motivert og kvalifisert til akkurat denne stillingen. 

Utlysning

Utlysningen er viktig fordi den som oftest inneholder informasjon om virksomheten, enheten som har en stilling ledig, hvilke oppgaver de ønsker løst samt informasjon om hvem de søker etter. I tillegg er det praktisk informasjon om søknadsfrist, hvem som kan kontaktes ved behov, hvordan søknad skal leveres og eventuelle krav til vedlegg.

Utlysninger flest sier også noe om hvilke personlige egenskaper, utdanning og erfaring som er ønskelig eller nødvendig.

Personlige egenskaper er ofte tema på intervju, men det er viktig å få frem de viktigste egenskapene allerede i søknaden, og gjerne også hvordan de kommer til uttrykk.

Utlysninger, eksempelvis i staten, inneholder ofte både nødvendig og ønskelig utdanningskrav. I så fall er den nødvendige utdanningen en forutsetning for å komme med i videre betraktning. Uansett er det viktig å få frem på hvilken måte din utdanning er nyttig for å løse de arbeidsoppgavene som er skissert i utlysningsteksten.

Tilsvarende bør man sammenholde egen erfaring med den som arbeidsgiver etterspør. Få gjerne frem på hvilken måte din erfaring er nyttig for stillingen. Eksempelvis kan en deltidsstilling i butikk ha gitt erfaring i form av å yte service, møte forskjellige mennesker på en god måte, prioritere eller like høyt arbeidstempo. Erfaringen må ikke nødvendigvis stamme fra arbeidslivet, men kan også være fra idrett, frivillige organisasjoner eller annet.     

Søknad

Å målrette søknaden mot den utlyste stillingen er viktig. I søknaden svarer du på utlysningsteksten og viser at du har de ønskede personlige egenskapene, at utdanningen din er relevant og at du har erfaring som er etterspurt. I søknaden er det også en stor fordel om du klarer å få frem hvordan dine personlige egenskaper kommer til uttrykk samt på hvilken måte din utdanning og erfaring er relevant for den utlyste stillingen.

I tillegg er det viktig å få frem hvorfor du er motivert for den utlyste stillingen og for å jobbe i akkurat denne virksomheten.

Det er med andre ord viktig å svare ut de kravene som stilles i utlysningsteksten på en oversiktlig, etterrettelig og kortfattet måte.

Gjennom søknaden viser du også dine skriftlige ferdigheter. Sørg derfor for et godt språk og luk bort skrivefeil som ellers kan tyde på at du enten ikke har lært å skrive godt, eller at du slurver når oppgaver skal utføres.     

La gjerne noen lese gjennom søknaden din til slutt slik at den blir så god som mulig.

CV

Det er mye arbeid å lage en CV. Dette arbeidet trenger man ikke å gjøre hver gang man søker på en stilling, men det er en fordel å tilpasse CV til den konkrete stillingen for å få fremhevet kvalifikasjoner som er relevant slik arbeidsgiver har definert det i utlysningsteksten. I tillegg er det viktig at CV er oppdatert.

CV bør inneholde informasjon om utdanning, yrkeserfaring og/eller annen relevant erfaring, datakunnskaper, språkkunnskaper, relevante kurs, oversikt over eventuelle verv og annet som kan vise at du er egnet for stillingen.

Språkkunnskaper er relevant for de fleste stillinger og det kan derfor være klokt å ta med disse selv om man eksempelvis ikke har fransk eller spansk utover VGS.

Det er ikke nødvendig å ha bilde, men det kan være fint å ha et bilde litt avhengig av stilling. Sørg i så fall for at det er et oppdatert og godt bilde.


Intervju

En godt forberedt søker har skaffet seg informasjon om virksomheten, enheten som har en stilling ledig og forberedt noen spørsmål i tilfelle det åpens opp for dette mot slutten av intervjuet.

I de fleste intervju får man spørsmål om motivasjonen for å søke nettopp denne stillingen, utdanning, erfaring og personlige egenskaper.

Et råd kan være å gå gjennom ulike spørsmålsbatterier som ligger lett tilgjengelig på nett – gjerne med en venn som stiller deg spørsmålene.

Seriøse arbeidsgivere vil etterstrebe å gi alle søkere en tilbakemelding når rekrutteringsprosessen er over, hvor man takker for interessen som er vist ved å søke på stillingen.

De fleste søker på flere stillinger før de får drømmejobben. Ved å be om tilbakemeldinger er det mulig å bruke slike prosesser til å lære slik at man står bedre rustet neste gang man blir invitert på intervju.

Lykke til med jakten på ny jobb – håper vi ses på intervju!


Dette innlegget ble først publisert i Fiskerikandidaten 22. årgang/Februar 2023.