Sjømatrådet publiserer årlig en oppdatert oversikt som viser varenummer (HS-nummer), tollsatser og tollkvoter inn til EU. Årets utgave av “Tolltariffen til EU” er oppdatert og publisert på våre markedsadgangssider.

På vår Tolloversikt til EU 2023, vil dere kunne finne hvilke oppdaterte tollsatser som gjelder og hvilke kvoter som er tilgjengelige for norske eksportører, ved eksport av fisk og sjømat til EU i 2023.

På høyre side i denne saken kan dere finne toll.no sin oversikt over endringer i  tolltariffen 2023.

I tillegg til Tolloversikten til EU publiserer Norges Sjømatrådet en tollkvoteoversikt til EU med tilgjengelige tollkvoter for fisk og sjømat. Tollkvoteoversikten oppdateres ukentlig med hva som gjenstår på kvoten.