Tolloversikten for eksport fra Norge til EU for fisk og fiskeprodukter har blitt oppdatert. 

Oversikten viser hvilke tollsatser som gjelder ved eksport fra Norge til EU for fisk og fiskeprodukter av norsk eller EØS-opprinnelse og EUs generelle MFN-tollsats. I tillegg viser oversikten hvilke kvoter som er tilgjengelige for norske eksportører. 

Tolloversikten grupperer varene under ulike varebeskrivelser med tilhørende nummerinndelinger. Inndelingen av produktene er basert på norske tolltariffen per 01. januar 2019 og EUs tolltariff for 2019 med 10-siffer inndeling. 

Liste over endringer i varenumre fra 2018 til 2019 ligger som vedlegg til nedlastning. 

Tolloversikten til EU for fisk og fiskevarer er utarbeidet av Norge sjømatråd på oppfordring av sjømatnæringen. 

Dersom du oppdager feil eller har spørsmål angående oversikten, vennligst ta kontakt med Josefine Voraa (jv@seafood.no), tlf.: +47 472 81 716