Kompensasjonskvoten for fryste kokte skallreker (09.0736) inn til EU ble brukt opp den 20. august.

Det eksisterer to GATT-kvoter for samme produkt, med løpenummer 09.1641 og 09.0692, som stod oppført i vår tollsatsoversikt til EU. Vi har dog oppdaget at disse kvotene ikke kan brukes for produkter med norsk opprinnelse, da kvotene er reservert for produkter med opprinnelse fra Grønland, og Saint Pierre og Miquelon.

Sjømatrådet har følgelig oppdatert tolltariffen til EU, og fjernet de nevnte GATT-kvotene. Se oppdatert tolltariff til EU her.  

Dette betyr at kun den autonome kvoten (09.2798) kan benyttes for tollfri eksport av fryste kokte skallreker til EU ut året. Bemerk at den autonome kvoten kun gjelder råstoff som skal gå til bearbeiding i EU. For å nyttiggjøre seg av kvoten krever det at importør har “end user lisence”, og eksporterer under HS nummer 0306 16 99 20.  

Uten kvote blir fryste, kokte reker av pandalus borealis (HS 0306 16 99 90) møtt med 12 prosent toll. 

Sjømatrådet oppdaterer ukentlig tollkvoteoversikten til EU. Se hvor mye det er igjen på den autonome kvoten til EU her.