Frihandelsavtalen mellom EFTA (Norge, Sveits, Island og Liechtenstein) og Indonesia ble undertegnet i desember 2018 og trådte i kraft 1. november 2021.

I avtalen er det blant annet avtalt tolleliminering og tollreduksjoner på en rekke sjømatprodukter.

I henhold til avtalen skal utvalgte produkter få nulltoll fra avtalens ikrafttredelse, mens andre produkter vil følge årviss tollnedtrapping.

Første år regnes fra 1. november 2021. Merk at år 2 for tollnedtrapping startet allerede 1. januar 2022. År 3 startet ett år senere, altså 1. januar 2023.

Oppstartsdato for de årvisse tollnedtrapningene blir dermed som følger:

År 1 1. november 2021
År 2 1. januar 2022
År 3 1. januar 2023
År 4 1. januar 2024
År 5 1. januar 2025
År 6 1. januar 2026
År 7 1. januar 2027
År 8 1. januar 2028
År 9 1. januar 2029
År 10 1. januar 2030
År 11 1. januar 2032
År 12 1. januar 2033

 

Eksempel 1:

For fryst laks (varenummer 0303.13.00.10) er utgangstollsatsen 5 prosent. Produktet er kategorisert som NT2, noe som innebærer at tollsatsen for produktet trappes ned til nulltoll over 9 år. Nedtrappingen vil dermed skje på følgende måte:

År 1 1. november 2021 4%
År 2 1. januar 2022 4%
År 3 1. januar 2023 3%
År 4 1. januar 2024 3%
År 5 1. januar 2025 2%
År 6 1. januar 2026 2%
År 7 1. januar 2027 1%
År 8 1. januar 2028 1%
År 9 1. januar 2029 0%

 

Eksempel 2:

For fryst sild (varenummer 0303.51.00.00) er utgangstollsatsen 5 prosent. Produktet er kategorisert som NT3, noe som innebærer at tollsatsen for produktet trappes ned til nulltoll over 12 år. Nedtrappingen vil dermed skje på følgende måte:

År 1 1. november 2021 4,6%
År 2 1. januar 2022

4,2%

År 3 1. januar 2023 3,8%
År 4 1. januar 2024 3,3%
År 5 1. januar 2025 2,9%
År 6 1. januar 2026 2,5%
År 7 1. januar 2027 2,1%
År 8 1. januar 2028 1,7%
År 9 1. januar 2029 1,3%
År 10 1. januar 2030 0,8%
År 11 1. januar 2032 0,4%
År 12 1. januar 2033 0%